tarihinde yayınlandı

Benler – Ben Tedavisi

BenBazı benlerin doğuştan olmasına karşılık genellikle çoğu çocuk büyürken ortaya çıkar. Benler genellikle hiçbir sorun oluşturmaz ve bazı kimseler benleri “güzellik işareti” sayar.

Belirtileri :

Hemen herkesin nasıl bir şey olduğunu bildiği ben bedenin herhangi bir yerin­de, rengi soluktan koyu kahverengiye kadar değişen bir işarettir. Benler, be­den yüzeyinden biraz kabarıktırlar ve çoğunda içlerinden çıkmış kıllar bulu­nur.

Nedenleri :

Benler, bedenin geri kalan yerlerine oranla daha çok boyarmadde (pigment); içeren küçük deri bölümleridir. Boyar­madde, “melanosit” adı verilen hücre­ler tarafından üretilir; bu hücrelerin ürettikleri boyarmaddeye de, “”melanin” adı verilir. Melaninin, bedende benleri oluşturan küçük küçük alanlar halinde birleşmesinin nedeni bilinmemektedir.

Aslında üç tür ben vardır: Derinin ikinci tabakası olan altderide (dermis) bulunan altderi içi benleri; altderi ile üstderi (epidermis) arasında bulunan birleşme yeri benleri; her iki tabakada birden bulunan bileşik benler.

Ben Tedavisi :

Benler, özellikle çocuklarda, genellikle herhangi bir tedavi gerektirmez. Ço­cuk büyüyünce, benin onu çirkin gös­terdiği duygusuna kapılırsa, benin gü­venli ve ağrısız biçimde alınması ola­nağı vardır; yerinde de belli belirsiz bir iz kalır. Bununla birlikte, insanların ço­ğu, benleri çirkin değil, çekici bulurlar.

Bazı durumlarda doktoru, kötücül olma (kansere dönüşme) eğilimindeki türdense, çocuğunuzun beninin ya da benlerinin- alınmasının daha doğru olacağı kararı verebilir. Ve çok ender rastlanmakla birlikte, çocukta bu tür kötücülleşme belirtileri veren bir ben, küçük bir cerrahi girişimle çıkarılabilir.

Çıkarılan her ben ameliyattan sonra laboratuarda incelenir. Daha başka bir tedavinin gerekli olup olmadığını bu inceleme gösterir; ama genellikle, laboratuar incelemesi “temiz” sonuç verir.

 

tarihinde yayınlandı

Silvestre Yöntemi Yapay Solunum- Suni Teneffüs Nasıl Yapılır

Çocuğunuzun solunumu durmuşsa, akciğerlerine elden geldiğince çabuk hava vermek için yapay solunuma başvur­manız gerekir.Yöntemine uygun yapay solunum tek­niğinin öğrenilmesi, bu durumla karşı­laşmanız durumunda, çocuğunuzun ya­şamını kurtarma şansınızı son derece ar­tıracaktır.Normal olarak soluk alıp-veren biri­ne yapay solunum uygulanmaması ge­rekir.

Solunum Durmasına Karşı Silvestre Yöntemi :

Silvester yöntemi yalnızca, yüzdeki yaralanmaların, içilen şiddetli bir zehlrin ya da aşın miktarda kusma  durumunda ağızdan ağıza soluk vermenin kusmuğu akciğerlere itmek anlamına geleceği durumların, “yaşam öpücüğü” yöntemini uygulamayı önlediği durumlarda kullanılmalıdır.

  1. Çocuğu, omuzlarının altına bir yastık ya da battaniye koyarak, arka üstü yatırın.
  2. Soluk borusunu açmak için, başını iyice geriye eğin.
  3. Yüzünüz çocuğun ayaklarına bakacak, dizleriniz çocuğun alnının İki yanına gelecek biçimde başının acunda yere çömelin.
  4. Çocuğun bileklerini tutarak göğsünün alt yanında çaprazlayın.
  5. Sırtınızı düz tutarak, bedeninizle Öne doğru eğilerek, sallanın. Bedeninizin ağırlığını kullanarak, iki dakika kadar hafif ve düzenli biçimde bastırın.
  6. Topuklarınızın üstünde düzelerek arkaya doğru eğilin: çocuğun kollarını yukarı kaldırıp, geniş bir yay çizecek biçimde çevirerek, iyice açık durumda yere değdirin.
  7. Üç saniye kadar tutun. Solunum yeniden başlayıncaya kadar, bu hareketleri yineleyin.

Yapay Solunum Nasıl Yapılır :

Çocuğun ağanda ve boğazında tıkanmaya neden olan şeyler varsa çıkarın. Bir elinizle çenesini tutarak, soluk borusunu en uygun durumuna getirecek biçimde başını arkaya eğin.
Yapay Solunum
Ağzınızı çekip, göğüs kafesinin inmesini izleyin. Hızlı bir biçimde beş kez daha soluk üfleyin. Solunum yeniden başlayıncaya kadar normal soluk alıp verme temposunda, aynı hareketleri yineleyin.
Yapay Solunum 2
Çocuğun burun deliklerini bir elinizin iki parmağıyla tutarak kapatın; derin bir soluk alın: sonra soluğunuzu, dudaklarınızı çocuğun ağzına sımsıkı yerleştirerek, göğüs kafesi kalkıncaya kadar akciğerlerine soluk verin.
Yapay Solunum 3
Küçük bir bebeğe “yaşam öpücüğü‘ veriyorsanız soluğunuzu verirken, ağzınızı onun hem ağzının, hem burnunun üstüne yerleştirin. Üç saniyelik aralarla soluk vermeyi sürdürün.

Yapay Solunum 4

tarihinde yayınlandı

Ayak Tırnağı Bakımı – Tırnak Batması

Ayak TırnağıTırnak Batması : 

Ayak tırnaklarında batma en çok başparmakta, tırnak, tırnak yatağında düz olarak büyümeyip, ayak parmaklarının yanlarına doğru döndüğü zaman görülür. Çocuğunuzun ayak parmaklan geniş ve tombulsa, tırnaklarını dümdüz değil de yuvarlak kesiyorsanız ya da çorapları ve ayakkabıları çok darsa, tırnak batması riski artar. Batan ayak tırnağı, tedavi edilmeden bırakılırsa, parmağın kenarındaki deriye gömülüp iltihaba yol açabilir; kenarlardan irin akması da görülebilir.

Çocuğunuzun tırnağının batmaya başladığını, ama henüz deri içine gömülmemiş durumda olduğunu farkederseniz, yanlara basıyı hafifletmek için, tırnağın üst kenarını küçük bir V biçiminde kesin ve enfeksiyonu önlemek için yanlara mikroptan arındırıcı bir krem sürün. Kızarma ya da irin toplanması belirtileri görürseniz, doktoruna ya da bir ayak hastalıkları uzmanına götürün. Enfeksiyonu temizlemek için ağızdan alınacak bir antibiyotik, deri için de mikroptan anndırıcı bir krem verecektir.

Sorun sık sık yinelenirse, tırnağın batan kenarını çıkarmak için küçük bir ameliyat gerekli olabilir.

Ayak Tırnağı Bakımı :

Bebeğinizin, ya da küçük çocuğunuzun ayak tırnaklarını kesmek için küçük, küt uçlu bebek makası kullanın.

Çocuğunuzun ayak tırnaklarını çok derin olmayacak biçimde ve her zaman dümdüz kesin.

Çocuğunuzun tırnaklarını düzenli olarak kesin ve çok uzamalarına izin vermeyin. Haftada bir kez, banyodan önce kesmeyi alışkanlık haline getirmek, en kolayı ve yararlısıdır.

Ayakkabılarının, çoraplarının daralmış olup olmadıklarını düzenli kontrol edin.

tarihinde yayınlandı

Bayılma Nedenleri – Bayılma Tedavisi

bayilmaTıp dilinde “senkop” ismi verilen bayılma, bilincin birden bire kaybolması durumudur. Bayılma sırasında genelde bir halsizlik ve başdönmesini bazen ise mide bulanmasını semptomları birbirini izler. Her yaştan insanda bayılma nöbeti görülebilirse de görülmesi, ergenlik dönemi dışında bütünüyle olağandışı bir durumdur.

Bayılma Belirtileri :

Bayılmak üzere olan bir çocuk ani bir şekilde ve başdönmesi hisseder. Rengi solgunlaşır, cildi soğumaya başlar, soluk alıp vermesi hızlanır ve yüzeyselleşir. Bayıldığı zaman yere düşer ve genellikle bir kaç saniye içinde kendine gelir. Uzanmış durumdayken bayılma olmaz; yalnızca oturur durumda ya da ayakta dururken olur.

Bayılma Nedenleri :

Bayılmaya,beyne giden kan miktarındaki azalmanın, vagus sinirinde kalp atışını yavaşlatan bir refleksi başlatması yol açar. Bunun yanı sıra tansiyon düşmesi ya da kan şeker düzeyi düşmesi de bayılmaya neden olur. Bazı çocuklar ve yetişkinler, vagus sinirindeki refleks çok çabuk harekete geçebildiğinden başkalarına oranla daha çabuk bayılırlar.

Bayılma, uzun süre ayakta beklemek sonucunda da gerçekleşebilmektedir. Uzun süre ayakta durmak, kanın bedende dolaşım durumunda olmaktan çok, bacaklarda birikmesine yol açar. Kan damarlarının bedenin değişen konumuna yeteri kadar hızlı uyum yapamamaları durumunda da, apansızın ayağa kalkmak bayılmaya yol açabilir.

Bayılma Tedavisi :

Birçok durumda bayılma, kendi kendini tedavi eder. Beden düşme sonucu yere uzanınca, kan beyne ulaşır ve bayılanın kendine gelmesi, oldukça hızlı olur. Çocuğunuz bayılırsa, kendine gelinceye kadar yatar durumda tutun. Ayrıca, ikinci bir bayılmayı önlemek için, kendine gelince apansızın yerden kalkmamasına dikkat edin.

Çocuğun bayılmak üzere olduğunu farkederseniz. başı dizlerinin arasında oturtun ya da en az beş dakika bir yere uzanmış durumda tutun.

tarihinde yayınlandı

Bebeklerde Bağırsak Düğümlenmesi ve Tedavisi

Bağırsak DüğümlenmesiBağırsak invajinasyonu ya da ivegen bağırsak invajinasyonu diye adlandırılan bu hastalık, yaygın olmamakla birlikte, özellikle 12 aylıktan küçük bebeklerde görülür. Bağırsağın, komşu iki bölümünün birbirinin içine geçmesi ve içinin katlanmaz duruma gelmesi anlamına gelir. Bağırsak kaslarının hareketleri, bu birbiri içine giren bölümü daha da içe çekerek, çoğunlukla bağırsağın tıkanmasına neden olur ve genellikle cerrahi müdahale (ameliyat) gerektirir. Zamanında anlaşılmaz ve hemen tedavi edilmezse, bebeğin ölümüne yol açabilir.

Bağırsak İnvajinasyonu Belirtileri :

Bağırsağın iç içe geçerken, kasılmalar geçirmesi, bebekte şiddetli karın ağrısına yol açar. Bebek ağlar; ağrı yüzünden ayaklarını dümdüz gerer. Ama kasılmalar arasında, bebeğin bütünüyle normal göründüğü ve önceki sancı nöbetlerinden bitkin düşmüş durumda uyuyup kaldığı oldukça uzun dönemler yer alabilir.

Bebeğin bağırsak hareketleri başlangıçta normaldir; ama birkaç saat geçtikten sonra, bağırsağın iç içe geçmesinin etkisiyle, kakası müküsle karışarak jelatin kıvamına gelir ve kanla karışarak kırmızı bir renk alır. Özellikle kasılma nöbetleri sırasında, bebeğin rengi büyük bir olasılıkla solar; ateşi yükselir. Aynı zamanda kusma nöbetleri de geçirebilir.

Nedenleri :

Bağırsak invajinasyonuna yol açan neden bilinmemektedir. Çok ender rastlanmakla birlikte, çoğunlukla hiçbir neden yokken, apansızın ortaya çıkar: Başka hiçbir sağlık sorunu bulunmayan bir bebekte, nöbet apansızın başlar.Ayrıca, karın içindeki lenf bezlerinin büyümesine yol açmış bir soğuk algınlığını ya da başka bir virüs enfeksiyonunu da izleyebilir.

Bağırsak İnvajinasyonu Tedavisi :

Röntgen filminde bağırsak invajinasyonu görülürse ve baryum lavmanıyla düzelme olmazsa, ameliyata başvurulacaktır. Ameliyat, durumun şiddetine göre çok basit olabilir ya da bebeğin bağırsağının bir bölümünün alınmasını gerektirebilir. Ameliyat sonucunda tam iyileşme olasılığı yüksektir.

tarihinde yayınlandı 2 Yorum

Neden Hapşırırız – Hapşırma Nedenleri ve Tedavisi

HapşırmaHapşırma (ya da aksırma), çok ender olarak kaygı duyulacak bir şeydir. Solunum yoluyla alınan tahriş edici maddelere bir tepki gösterme ya da enfeksiyon sonucu oluşmuş bulunan bir atığın uzaklaştırılması yoludur. Bununla birlikte, bir yaşından küçük çocuklarda, bütün belirtilerin dikkatle izlenmesi gerekir.

Hapşırma Belirtileri : 

Hapşırma, herkesin bildiği başlı başına bir belirtidir. Genellikle süregelen ve sık sık oluşan her türlü hapşırmaya, burun akıntısı ve çoğunlukla başka belirtiler de eşlik eder.

Hapşırma Nedenleri :

Hapşırmanın en sık rastlanan nedenleri grip, nezle, saman nezlesi ya da buruna yabancı cisim kaçmasıdır. Nedenin grip olması durumunda, çocukta hafif yüksek ateş de görülür. Burundan gelen akıntı ince başlar; ama genellikle, çok geçmeden kıvamı koyulaşır. Grip nedeniyle çocuk, burnunun içindeki damarların genişlemesi sonucu oluşan tıkanma nedeniyle, doğru dürüst soluk alıp veremeyecek duruma gelir. Nezle de, genellikle koyu kıvamda bir sümüğün oluşmasına yol açar; ama çocuğun ateşinin yükselmesi olasılığı çok daha azalır. Her iki durumda da hapşırma ve burun akıntısı, beş-on gün sürebilir.

Hapşırmayla birlikte burundan ince kıvamda akıntı gelmesi, kızamık başlangıcı da olabilir. Burun akıntısı ya da burunda tıkanıklık duygusu ve hapşırma on günden çok sürerse, bunun dışında çocuk, kendini iyi hissetmiyorsa ya da sık sık hapşırma nöbetleri geçirmesine karşılık ateşi normalse, hapşırmaların nedeni saman nezlesi (alerjik) de olabilir.

Hapşırma Tedavisi :

Zaman zaman gelen hapşırma nöbetleri bir sorun yaratmaz ve tedavi gerektirmez: buna karşılık, çocuğunuz saman nezlesine özgü bütün belirtileri göstersin göstermesin, sürekli hapşırıyorsa tahrişe neden olan maddeyi belirleyebilir ve çocuğunuzu ondan uzak tutabilirsiniz.Çocuğunuzun burun deliklerinde yabancı bir cisim varsa, onu doktor çıkaracak ya da çıkarılması için hastaneye götürmenizi söyleyecektir.

tarihinde yayınlandı

Fıtık Nedir – Fıtık Çeşitleri ve Tedavi Yöntemleri

Bel Fıtığı
Fıtık
bedendeki bir organın, onu öbür­lerinden ayıran bir kas ve bağdokusu engelindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkmasıdır. Fıtık dışta (bu durumda beden yüzeyinde bir şişkinlik gibi gö­rülür) ya da içte (dolayısıyla da gözle görülmez) olabilir. Fıtıklar genellikle büyüklerde, özellik­le de erkeklerde görülmekle birlikte, çocuklarda da görülebilir; özellikle kasların henüz, çok zayıf durumda ol­duğu birkaç haftalık bebeklerde olduk­ça sak rastlanır.

Bebeklerde ve çocuklarda en çok gö­rülen fıtıklar diyafram fıtığı, kasık fitığı ve göbek fıtığıdır.

Diyafram fıtığı: Midenin bir bölümü­nün, diyaframdan (yani göğüs boşlu­ğunu karın boşluğundan ayıran kaslı çeperden) karın boşluğuna çıkması olan diyafram fıtığında, çıkına, yukarı, göğüs boşluğunun içine doğru şişer: bu yüzden de gözle görülmez.

Diyafram fıtığı genellikle çok yaygın değildir; bununla birlikte, küçük be­beklerde de ortaya çıkabilir ve bebek­lerin emdikleri sütü kusup çıkarmala­rına neden olur. Kusma, ya sut em­menin hemen ardından, ya emzirme sırasında ya da emzirmeler arasında herhangi bir saatte olabilir. Kusmukta kan da bulunabilir. Hafif durumlarda, bu belirtiler çok şiddetli olmayabilir ve sık görülmeyebilir: buna karşılık daha ciddi durumlarda, bebek sık sık kusa­cak, çoğunlukla sıkıntı içinde olacak ve emdiği sütün büyük bölümünü sindire­mediği için. yeterince gelişemeyecektir.

Kasık fıtığı : Daha çok küçük erkek çocuklarda görülen kasık fıtığı, çoğun­lukla fıtık dendiğinde İlk akla gelen şeydir. Kasık bölgesinde yumuşak bir kitle biçiminde ortaya çıkar: çocuk yat­tığı zaman genellikle içeri girerek kay­bolur: çocuk öksürdüğü ya da gerindiği zamansa, daha da çok ortaya çı­kar. Büyüklüğüne güre ya rahatsızlık verir ya da sana yapar.

Göbek fıtığı : Bebeklerde sık görülen bu fıtık türünde, göbek çukurunun çevresinde iyice belirgin bir şişkinlik vardır. Bu şişkinlik, genellikle, karın içine geri itilebilirse de. hemen yeniden dışarı fırlar. Göbek fıtığında genellikte hiç ağrı olmaz.

Fıtık Tedavi Yöntemleri :

Bütün fıtık türlerinde yada fıtık şüphesi bulunan durumlarda hastanın doktora görünmesi gerekmektedir.

tarihinde yayınlandı

Çocuk Felci Nedir – Çocuk Felcinin Tedavisi

Çocuk Felci1950 yıllarının sonlarında çocuk felci (poliomyelit,polyo ) aşısının geliştirilmesinden bu yana, ABD’de ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda, çocuk felci aşağı yukarı bütünüyle ortadan kalkmıştır. Ülkemizdeyse, yakın dönemdeki aşı kampanyalarına karşın, yazık ki henüz oldukça yaygındır; anne-babaların, bu kötürüm bırakıcı hastalıktan çocuklarını korumaları için, mutlaka aşılatmaları gerekir. Aşı, ağızdan kolayca verilebilmektedir.

Çocuk Felcinin Belirtileri : 

Çocuk felcine tutulmuş bir çocukta, yalnızca bir mide nezlesi biçiminde kendini gösteren hafif belirtiler görülebilir. Buna karşılık, az sayıda çocukta, birkaç hafta sonra genel ağrılar ve sancıların yanı sıra daha başka belirtiler de ortaya çıkar. Gene hastalanan çocukların bazılarında, hastalık daha fazla ilerlemez: buna karşılık bazı çocuklarda, söz konusu belirtilerin yanı sıra. bir kol ve bacakta giderek artan kas zayıflamasıyla birlikte, boyunda ağrı ışığa aşırı duyarlılık, beyin ve omurilik zarları iltihabı (menenjit) gelişebilir.

Çocuk felci, kaslardaki sinir hücrelerini etkiler. Bunun sonucu olarak, kol ve bacaklarda aşırı kas zayıflaması olabilir. En ciddi durumlarda, solunumu ve yutmayı sağlayan kaslar felce uğrayarak, çocuğun bir solunum makinesine bağlanmadan solunum yapmasını olanaksız duruma getirir. Ayrıca, kan basıncında (tansiyonda) düşme oluşabilir ve işlevler etkilenebilir.

Aşılama programlan uygulanmayan ülkelerde, son derece bulaşıcı olan çocuk felci salgınları patlak verebilir. Her ne kadar, yakalananların çoğunda çok az belirti görülür ve kötü etkileri ortaya çıkmadan hastalık iyileşirse de, aşırı belirtilerle hastalanan kişilerde, etkilenen kasların bir bölümü hiçbir zaman işlev göremez duruma gelir: bu da kas yıkımına, sakatlığa ve bir dereceye kadar felce yol açar.

Çocuk Felcinin Tedavisi :

Çocuk felcine bir virüs neden olduğundan, uygulanabilecek tek tedavi, hastanın iyi bakılmasıdır.Aşılanmadıkları için hastalığa yakalanan çocukların önemli bir bölümü gribe tutulmuş kadar kolaylıkla iyileşir.Buna karşılık belirtilerin ağır olduğu durumlarda, kas yıkımını önleyecek fizik tedaviyle birlikte, uzun süreli yatak dinlenmesi zorunlu olur.Solunumun etkilediği ender durumlarda, çocuğun solunum sağlayacak bir yapay solunum aygıtına bağlanması gerekir.

tarihinde yayınlandı 1 Yorum

PageRank Zaferi

ÇPage rankok sevgili ve değerli muhterem zerkaya.com okuyucuları ve takipçileri… Çok uzun zamandır beklediğimiz ve kesinlikle hakettiğimizi düşündüğümüz Google PageRank derecemiz sonunda yükseldi. zerkaya.com artık PR:1 olarak hayatına devam edecek. İnşallah en kısa zamanda bir puan daha artması dileğiyle…

Vaybe bundan tam 9 ay önce yağmurlu bir gecede karar vermiştim hayatımı birleştireceğim bir sanal dünya arıyordum kendime ve “derme-çatma” başladığım webmasterlik hayatıma yavaş yavaş düzen verdim ve  işte değerli dostlar bu günlere böyle geldim…

Darısı PageRank‘sız kardeşlerimizin başına 🙂

Tebrik ve Kutlamaları Kabul ediyorum…

zerkaya pagerankPagerank Türkçe dilinde karşılığı tam olarak olmayan Google’da web sitelerin güvenirliliğini ve sitelerin birbirleriyle orantılı olarak önemlerini yani kısaca popüleritelerini tespit etmek için kullanılan terim olarak hayatımıza girdi. PageRank Google’ın site sıralamasında kullandığı algoritma sonucu websitenize verdiği değeri gösteren birpuanlama sistemidir.

Google kendisi her ne kadar güncel veriler ile çalışsa da her aramada bu verileri kullanması sorun oluşturacağı için bu basitleştirilmiş değeri geliştirip bunu kullanmaya başlamıştır.

  Websiteler, Google aramalarında öncelikli olarak PageRank değerlendirme puanları göz önünde bulundurularak sıralanırlar.

tarihinde yayınlandı

İsilik Nedir – İsilik Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

isilikİsilik günümüzde çok sık rastlanılan rahatsızlıklardan bir tanesidir.İsiliğe, bebeklerde ve çocuklarda çok sık rastlanır ve önemli olmamasına kar­şılık, bebeği çok rahatsı edebilir.

İsilik Belirtileri :

İsiliğin belirtisi kırmızı benekçiklerden oluşan, sıcak ve kaşıntılı bir döküntü­dür. Benekçikler en çok yüz. boyun çevresi, dirsek içleri ile dizlerin arka yanlarında ve kasıkların kat yerlerinde çıkar. Bu alanlar, ter bezlerinin yoğun olarak bulunduğu buna karşılık çok fazla miktarda terin kapalı kaldığı (yüz dışında) yerlerdir.

İsilik Nedenleri :

Bebeklerde isiliğin başlıca nedenleri, giydirilen çok sıkı giysiler ve çok dar çamaşırlar ile oda sıcaklığının çok yük­sek olması nedeniyle, bebeğin ısınmasıdır. Ama bazı durumlarda bebek çok ısınmadan da. isilik ortaya çıkabilir.

İsilik, bebeklerde. ter bezleri henüz gelişme durumunda olduğu ve bir ye­tişkindeki ya da daha büyük bir ço­cuktaki kadar etkili bir biçimde işlev görmedikleri için, çok sık rastlanan bir durumdur. Küçük çocuklar da havanın apansızın ısınması ya da geceleri ya­lakta çok ısınmaları durumunda, isilik olabilirler

İsilik Tedavisi :

Bebeğinizi ya da küçük çocuğunuzu aşın giydirmemeye, özellikle de giysilerinin terin buharlaşmasına olanak ver­meyecek kadar sıkı olmamasına dikkat edin. Küçük bir bebeğin edasının her zaman sıcak olması gerekse bile. gere­ğinden sıcak olmamasına özen göste­rin. Pamuk, sentetik liflerden daha emici olduğundan, pamuklu çarşaflar kullanmak ve bebeğe, saf pamuktan yapılmış çamaşırlar giydirmek, yararlı olabilir.

Bebeğinizi ya da küçük çocuğunuzu sıcak bir günde parka götürürseniz, pusetini ya da arabasını güneş altında değil, serinletici bir esintinin bulundu­ğu gölgelik bir yerde bırakmaya çalı­şın. İsiliğe, güneş değil, beden ısısı ve ter yol açar: ama bir bebeği ya da yeni yürüme çağındaki bir çocuğu doğru­dan doğruya güneş ışınlarının etkisinde bırakmak, sakıncalıdır.

Yaz gecelerinde, küçük çocukların ya­taklarında aşırı ısınmamalarına dikkat edin. Havanın girmesine olanak ver­mek İçin bir pencereyi aralık bırakın ve bebekler gibi. onlara da bol pamuklu çamaşırlar giydirin. Çok sok havalar­da, daha büyük çocuklar için de pa­muklu çarşaf kullanmak en iyisidir.