tarihinde yayınlandı

İsilik Nedir – İsilik Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

isilikİsilik günümüzde çok sık rastlanılan rahatsızlıklardan bir tanesidir.İsiliğe, bebeklerde ve çocuklarda çok sık rastlanır ve önemli olmamasına kar­şılık, bebeği çok rahatsı edebilir.

İsilik Belirtileri :

İsiliğin belirtisi kırmızı benekçiklerden oluşan, sıcak ve kaşıntılı bir döküntü­dür. Benekçikler en çok yüz. boyun çevresi, dirsek içleri ile dizlerin arka yanlarında ve kasıkların kat yerlerinde çıkar. Bu alanlar, ter bezlerinin yoğun olarak bulunduğu buna karşılık çok fazla miktarda terin kapalı kaldığı (yüz dışında) yerlerdir.

İsilik Nedenleri :

Bebeklerde isiliğin başlıca nedenleri, giydirilen çok sıkı giysiler ve çok dar çamaşırlar ile oda sıcaklığının çok yük­sek olması nedeniyle, bebeğin ısınmasıdır. Ama bazı durumlarda bebek çok ısınmadan da. isilik ortaya çıkabilir.

İsilik, bebeklerde. ter bezleri henüz gelişme durumunda olduğu ve bir ye­tişkindeki ya da daha büyük bir ço­cuktaki kadar etkili bir biçimde işlev görmedikleri için, çok sık rastlanan bir durumdur. Küçük çocuklar da havanın apansızın ısınması ya da geceleri ya­lakta çok ısınmaları durumunda, isilik olabilirler

İsilik Tedavisi :

Bebeğinizi ya da küçük çocuğunuzu aşın giydirmemeye, özellikle de giysilerinin terin buharlaşmasına olanak ver­meyecek kadar sıkı olmamasına dikkat edin. Küçük bir bebeğin edasının her zaman sıcak olması gerekse bile. gere­ğinden sıcak olmamasına özen göste­rin. Pamuk, sentetik liflerden daha emici olduğundan, pamuklu çarşaflar kullanmak ve bebeğe, saf pamuktan yapılmış çamaşırlar giydirmek, yararlı olabilir.

Bebeğinizi ya da küçük çocuğunuzu sıcak bir günde parka götürürseniz, pusetini ya da arabasını güneş altında değil, serinletici bir esintinin bulundu­ğu gölgelik bir yerde bırakmaya çalı­şın. İsiliğe, güneş değil, beden ısısı ve ter yol açar: ama bir bebeği ya da yeni yürüme çağındaki bir çocuğu doğru­dan doğruya güneş ışınlarının etkisinde bırakmak, sakıncalıdır.

Yaz gecelerinde, küçük çocukların ya­taklarında aşırı ısınmamalarına dikkat edin. Havanın girmesine olanak ver­mek İçin bir pencereyi aralık bırakın ve bebekler gibi. onlara da bol pamuklu çamaşırlar giydirin. Çok sok havalar­da, daha büyük çocuklar için de pa­muklu çarşaf kullanmak en iyisidir.