Ekonominin Temel Kavramları

Genel Ekonomi  Ekonominin Temel Kavramları (3.ders) İhtiyaç: Karşılanamadığı zaman insanda huzursuzluk ve sıkıntı meydana getiren, karşılanabildiğinde ise insanlaeda mutluluk veren bir duygu olarak adlandırılıyor. İnsanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan ihtiyaç çeşidine (nefes alma, yemek, giysi, ev, sağlık vb.) ‘hayati’, ‘biyolojik’ yada zorunlu ihtiyaç, yaşamlarını doğrudan ilgilendiren bu alanın dışında kalan ihtiyaçlara da  kültür […]

Bakteri Kökenli Eklem İltihaplanması – Septik Artrit Nedir

Bakteri kökenli eklem iltihabı (“septik artrit” de denir) günümüzde ender rast­lanan bir hastalıktır. Ortaya çıktığı za­man da. genellikle başarıyla tedavi edilmektedir. Eklem İltihaplanması Belirtileri : Bakteri kökenli eklem iltihabı, adından da anlaşılacağı gibi, bir eklemin ilti­haplanmasıdır. Çocuklarda yüksek ate­şe neden olur. Ateş 40 dereceyi aşar ve en­feksiyona uğrayan eklem şişip, ağrır; dokununca da şiddetli ağrı […]

Egzama Nedir – Egzama Tedavisi ve Belirtileri

Pek çok bebek ve küçük çocuk egzama geçirirse de yaşları büyüdükçe, egza­ma yatışmaya yönelir. Egzama genel­likle aileler içinde görülmekle birlikte, çoğunlukla çocuklardan birini etkiler. Egzama, bir alerjiden kaynaklanabilir; ayrıca saradan, ruhsal bir sarsıntıdan kaynaklanabilir. Ama çoğunlukla, belir­li bir nedeni yoktur. Egzema Belirtileri : Egzama, deride, çabucak kuruyarak çatlayan ve pek çok küçük kabarcıkla ya da […]

Sinüzit Nedir – Sinüzit Belirtileri Ve Taedavisi

Sinüzit , sinüslerin, yani gözlerin ve burunun çevresinde bulunan, hava dolu boşlukların iltihaplanmasıdır. Sinüsler, burnun içini kaplayan mukozayla örtülü dar geçitlerdir. Boğazın üst yanına bağlanır ve burna açılırlar; bu yüzden de burundaki ya da boğazdaki bir enfeksiyon, sinüslere kolayca yayılabilir Bu durumda içerini örten mukoza iltihaplanır ve sümükle (müküs) tıkanabilir. Sinüzit, sinüsleri pek gelişmiş durumda, […]

Erozyon – Artıran Faktörler ve Önlenmesi

Erozyon Nedir? Erozyonu Artıran Faktörler ve Erozyonu Önlemek Için Yapılması Gerekenler Erozyon: Arazinin yüzeyini örten toprağın akarsu, rüzgar ve sel suları gibi dış kuvvetlerin etkisiyle süpürülmesi ve taşınmasına erozyon denir. Kurak ve yarı kurak iklim bölgeleri ile bitki örtüsünün cılız olduğu arazilerde erozyon daha fazla görülür. Erozyonu Artıran Faktörler; • Bitki örtüsünün fakir olması ve […]

Makro ve Mikro Ekonomi

Ekonomi Nedir? Ekonomi: Bilim olarak, sınırlanmış kaynaklar karşısında insanların ihtiyaçlarının sınırsız olması sebebiyle, kainatta farklı çeşitlerde sorulara cevap bulmaya çalışan bir bilim şeklinde hayat bulmuş ve buna bağlı olarak gelişim yaşamıştır. Ekonomi Bilim Dalı, bu yöndeki gelişimi ile kısıtlı kaynaklardan “ne tür” malların kimler için hangi miktarlarda üretimine gidileceği ve kimlerce tüketileceği sorusuna ve fiyat […]

Sıcak Çarpması – Güneş Çarpmasının Belirtileri Ve Tedavisi

Güneş genellikle yararlıdır fakat aşırı beden çabası harcama ve çok fazla sı­cak (özellikle İkisi bir arada okluğun­da), bedenin doğal süreçlerini kötü etkileyebilir ve bitkinliğe yol açabilir. Bu durum, beden terinin kolayca buharlaşamadığı nemli ortam koşullarında da­ha da kötüleşir. Aşırı durumlarda, bu­nun sonucunda sıcak çarpması (güneş çarpması“da denir) ortaya çıkabilir. Güneş Çarpmasının Belirtileri :  Çok fazla […]

Devalüasyon ve Revalüasyon – Enflasyon ve Deflasyon Nedir

Ekonomi Temel Kavramlar (Ders Notları) Enflasyon ve Deflasyon: Ulusal bir ekonomi içerisinde, fiyatların genel olarak düzeyinin yada seviyesinin tertipli ve devamlı bir şekilde büyümesi veya yükselmesi süreci enflasyon olarak adlandırılır. Enflasyon, Latin dilinde Inflatio (kabarmak) kelimesinin kökünden türemiştir. Hizmet yada Mal alımının fiyat olarak karşılığını ifade eden fiyatların genel düzeyindeki, aşamalı ve devamlı küçülme veya […]

Yaş Antlaşması – Yaş Antlaşmasının Maddeleri

Yaş Antlaşması, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı‘na son veren oldukça önemli bir antlaşmadır.Osmanlı Devleti 1787 seferini Kırım’ı kurtarmak için İngiltere ve Prusya’nın teşvikiyle açmıştı. Fakat Avusturya’nın bir süre sonra Rusya’nın yanında savaşa katılması, Osmanlı İmparatorluğu’nu güç duruma soktu. Rusya cephesindeki savaşlarda yenilgiler oldu. İsveç’in Rusya’ya karşı savaşa girmesi ve Prusya’nın Osmanlı Devleti ile anlaşması Rusları barışa zorladı. […]

WordPress Güvenliği Dosya İzinleri

WordPress Güvenlik Önlemleri Her geçen gün gelişen yazılım teknolojisi biz webmasterları ister istemez bazı tedbirler almaya yönlendiriyor. Bir çok blog yazarının kullandığı bir alt yapı olan WordPress için birkaç güvenlik önlemi belirtmek istiyorum. WordPress güvenliği ile ilgili eklentisiz ve fazla mesai harcanmadan yapılabilecek tedbirlerden bir tanesi “wordpress dosya izinleri” olarak işin başında gelmektedir. WordPress  dizininizdeki […]