tarihinde yayınlandı

Devalüasyon ve Revalüasyon – Enflasyon ve Deflasyon Nedir

Ekonomi Temel Kavramlar (Ders Notları)

ekonomiEnflasyon ve Deflasyon: Ulusal bir ekonomi içerisinde, fiyatların genel olarak düzeyinin yada seviyesinin tertipli ve devamlı bir şekilde büyümesi veya yükselmesi süreci enflasyon olarak adlandırılır. Enflasyon, Latin dilinde Inflatio (kabarmak) kelimesinin kökünden türemiştir.

Hizmet yada Mal alımının fiyat olarak karşılığını ifade eden fiyatların genel düzeyindeki, aşamalı ve devamlı küçülme veya inişe ise deflasyon denilmektedir. Örnek olarak devletlerin deflasyon oranlarını araştırabilirsiniz. Bu sayede kafanızda daha iyi şekillenmiş olacaktır. Herhangi bir Ulus ekonomisinin Deflasyona yada Enflasyona karşı ne kadar direnç  gösterebildiğini, hesaplanan fiyat indeksleri ile belirlenir. Bizim Ülkemizde Tüketici Fiyat İndeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat İndeksi (TEFE) tabloları kullanılarak analiz edilir.
Devalüasyon ve Revalüasyon:  Bir Ulus’un para biriminin Ülke sınırları dahilinde enflasyon sonucunda değer kaybetmesi ile, Ulusun parasal biriminin  değer olarak yabancı para birimleri karşısında para biriminin yeniden değerlenmesi ve bu sebeple ulusun o ulusun kullandığı para birimi üzerinden döviz kurlarının yükselerek değere tabi olması aşamasına devalüasyon adı  verilir. Ulus’un kullandığı para birimi değerlendiğinde, aynı zamanda yabancı paraların döviz kuru üzerinden değer kaybetmesi sürecinide  revalüasyon olarak adlandırılır.

Devalüasyon ve revalüasyon, aslında bir ulusun para değerinin farklı ülkelerin para değerlerinin cinsinden değerinin dalgalanması o ülkelerin rekabet durumunu çok belirgin bir şekilde etkilemektedir. Ülkelerin  para birimleri, diğer ülkerin para birimleri karşısındaki değerleri Merkez Bankasının müdahale politikası ile korunmaktaysa reel bir kurdan bahsetmek güçtür. Merkez Bankasının  uygulamaya koyduğu değişik  döviz kuru politikalarınında bu manada sonuçları görülmektedir. Parasal birimin yabancı paralara yada altına çevrilmesine dayalı engeller  de bir başka engel daha teşkil etmektedir. Eğer para birimini, diğer paralara yada altına rahatça çevirebiliyorsan bu durum Konvertibilite  şeklini ifade eder.

Ekonomi ders notları… 1. DERS