tarihinde yayınlandı

Makro ve Mikro Ekonomi

Ekonomi Nedir?

Ekonomi: Bilim olarak, sınırlanmış kaynaklar karşısında insanların ihtiyaçlarının sınırsız olması sebebiyle, kainatta farklı çeşitlerde sorulara cevap bulmaya çalışan bir bilim şeklinde hayat bulmuş ve buna bağlı olarak gelişim yaşamıştır. Ekonomi Bilim Dalı, bu yöndeki gelişimi ile kısıtlı kaynaklardan “ne tür” malların kimler için hangi miktarlarda üretimine gidileceği ve kimlerce tüketileceği sorusuna ve fiyat teriminin oluşum mekanizmasını kavramaya çabalayan bilim dalı olarak bilinir. Ekonomi birçok surunun cevabını makro ve mikro ekonomi dallarının altında aramaktadır.

Mikro ekonomi dalında; tüketici  ve firma iktisadi davranışları, gereksinim(ihtiyaç), fayda, değer ve fiyat kavramlarının tanımlarını gerçekleştirmekle beraber, piyasa çeştlerini, piyasanın mekanizma işleyişini ve çeşitli piyasa şartlarında firma terazi dengesini de incelemektedir.

Makro Ekonomi; iktisat konsunda ülkenin ekonomisini ve Dünya’daki tüm ekonomileri ilgilendiren daha büyük (makro) konulara çözüm aramaktadır. İş konusundaki istihamlar, büyümedeki durum, enflasyonist durum, kamusal denge, dışarıyla yapılan ticaretler gibi konular makro iktisadı ilgilendirir. İlkel dönemin yaşantı biçimi çerçevesindeki günlük hayatlarında kendi ihtiyaçlarını karşılamak için trampa ekonomisi olarak adlandırılan, bir malı başka bir mal ile değiştirme yoluna gitmişlerdir. Bu sebep ile insanların iktisat ile tanışmalarında büyük rol alan kavramları şu şekilde sıralayabiliriz:  Değer, Fiyat kavramları, Gereksinim (İhtiyaç), Fayda.

Ekonomi Ders Notları    2.Ders

1.Ders İçin Tıklayın…   (Devalüasyon ve RevalüasyonEnflasyon ve Deflasyon)