tarihinde yayınlandı

Yaş Antlaşması – Yaş Antlaşmasının Maddeleri

yaş antlaşmasıYaş Antlaşması, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı‘na son veren oldukça önemli bir antlaşmadır.Osmanlı Devleti 1787 seferini Kırım’ı kurtarmak için İngiltere ve Prusya’nın teşvikiyle açmıştı. Fakat Avusturya’nın bir süre sonra Rusya’nın yanında savaşa katılması, Osmanlı İmparatorluğu’nu güç duruma soktu. Rusya cephesindeki savaşlarda yenilgiler oldu. İsveç’in Rusya’ya karşı savaşa girmesi ve Prusya’nın Osmanlı Devleti ile anlaşması Rusları barışa zorladı. Ancak Osmanlı Hükümeti Rusların istedikleri şartları kabul etmedi. Bir süre sonra sürekli yengilgiler Osmanlıları ateşkes istemek zorunda bıraktı (1791).

Görüşmeler sonunda 10 Ocak 1792’de Yaş Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre:

1- İki devlet arasında kuvvetli bir dostluk kurulacaktı.

2- Küçük Kaynaca Antlaşması (1774) ve Aynalıkavak (1779), Kırım ile taman’ın Rusya‘ya katılması ile, Kuban ırmağını sınır olarak kabul eden antlaşmalar (1784) yürürlükte kalacaktı.

3- Avrupa’da Turla (Dniester) sınır olacak, bununla Aksu (Bug)nehri arasındaki Özkırı bölgesi ve Özi Kalesi Ruslara bırakılacak.

4- Tuna’nın sağında kalan Bender,Akkerman, Kili,İsmail ve Rus işgalindeki diğer kaleler Osmanlı Devleti’ne geri verilecek.

5- İki devletin diğer sınırları savaştan önceki durumlarını koruyacak.

6- Rusya bu sınırlar içinde işgal ettiği bölgelerden çekilecek.

7-Buğdanlılardan isteyenlere mallarını satarak ülkeden ayrılması için 14 aylık bir süre tanınacak.

8- Osmanlı Devleti, Ahıska valilerine, Tiflis hanının topraklarına saldırıda bulunulmamasını emredecek ve Kuban Irmağı’nın sol tarafında yaşayan Rus uyruklu halka zarar verilememesini sağlayacak.

9- İki devlet arasındaki ticaret devam edecek.

10- Bütün esirler karşılıklı serbest bırakalcak.