tarihinde yayınlandı

Çocuk Felci Nedir – Çocuk Felcinin Tedavisi

Çocuk Felci1950 yıllarının sonlarında çocuk felci (poliomyelit,polyo ) aşısının geliştirilmesinden bu yana, ABD’de ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda, çocuk felci aşağı yukarı bütünüyle ortadan kalkmıştır. Ülkemizdeyse, yakın dönemdeki aşı kampanyalarına karşın, yazık ki henüz oldukça yaygındır; anne-babaların, bu kötürüm bırakıcı hastalıktan çocuklarını korumaları için, mutlaka aşılatmaları gerekir. Aşı, ağızdan kolayca verilebilmektedir.

Çocuk Felcinin Belirtileri : 

Çocuk felcine tutulmuş bir çocukta, yalnızca bir mide nezlesi biçiminde kendini gösteren hafif belirtiler görülebilir. Buna karşılık, az sayıda çocukta, birkaç hafta sonra genel ağrılar ve sancıların yanı sıra daha başka belirtiler de ortaya çıkar. Gene hastalanan çocukların bazılarında, hastalık daha fazla ilerlemez: buna karşılık bazı çocuklarda, söz konusu belirtilerin yanı sıra. bir kol ve bacakta giderek artan kas zayıflamasıyla birlikte, boyunda ağrı ışığa aşırı duyarlılık, beyin ve omurilik zarları iltihabı (menenjit) gelişebilir.

Çocuk felci, kaslardaki sinir hücrelerini etkiler. Bunun sonucu olarak, kol ve bacaklarda aşırı kas zayıflaması olabilir. En ciddi durumlarda, solunumu ve yutmayı sağlayan kaslar felce uğrayarak, çocuğun bir solunum makinesine bağlanmadan solunum yapmasını olanaksız duruma getirir. Ayrıca, kan basıncında (tansiyonda) düşme oluşabilir ve işlevler etkilenebilir.

Aşılama programlan uygulanmayan ülkelerde, son derece bulaşıcı olan çocuk felci salgınları patlak verebilir. Her ne kadar, yakalananların çoğunda çok az belirti görülür ve kötü etkileri ortaya çıkmadan hastalık iyileşirse de, aşırı belirtilerle hastalanan kişilerde, etkilenen kasların bir bölümü hiçbir zaman işlev göremez duruma gelir: bu da kas yıkımına, sakatlığa ve bir dereceye kadar felce yol açar.

Çocuk Felcinin Tedavisi :

Çocuk felcine bir virüs neden olduğundan, uygulanabilecek tek tedavi, hastanın iyi bakılmasıdır.Aşılanmadıkları için hastalığa yakalanan çocukların önemli bir bölümü gribe tutulmuş kadar kolaylıkla iyileşir.Buna karşılık belirtilerin ağır olduğu durumlarda, kas yıkımını önleyecek fizik tedaviyle birlikte, uzun süreli yatak dinlenmesi zorunlu olur.Solunumun etkilediği ender durumlarda, çocuğun solunum sağlayacak bir yapay solunum aygıtına bağlanması gerekir.