tarihinde yayınlandı

Bebeklerde Bağırsak Düğümlenmesi ve Tedavisi

Bağırsak DüğümlenmesiBağırsak invajinasyonu ya da ivegen bağırsak invajinasyonu diye adlandırılan bu hastalık, yaygın olmamakla birlikte, özellikle 12 aylıktan küçük bebeklerde görülür. Bağırsağın, komşu iki bölümünün birbirinin içine geçmesi ve içinin katlanmaz duruma gelmesi anlamına gelir. Bağırsak kaslarının hareketleri, bu birbiri içine giren bölümü daha da içe çekerek, çoğunlukla bağırsağın tıkanmasına neden olur ve genellikle cerrahi müdahale (ameliyat) gerektirir. Zamanında anlaşılmaz ve hemen tedavi edilmezse, bebeğin ölümüne yol açabilir.

Bağırsak İnvajinasyonu Belirtileri :

Bağırsağın iç içe geçerken, kasılmalar geçirmesi, bebekte şiddetli karın ağrısına yol açar. Bebek ağlar; ağrı yüzünden ayaklarını dümdüz gerer. Ama kasılmalar arasında, bebeğin bütünüyle normal göründüğü ve önceki sancı nöbetlerinden bitkin düşmüş durumda uyuyup kaldığı oldukça uzun dönemler yer alabilir.

Bebeğin bağırsak hareketleri başlangıçta normaldir; ama birkaç saat geçtikten sonra, bağırsağın iç içe geçmesinin etkisiyle, kakası müküsle karışarak jelatin kıvamına gelir ve kanla karışarak kırmızı bir renk alır. Özellikle kasılma nöbetleri sırasında, bebeğin rengi büyük bir olasılıkla solar; ateşi yükselir. Aynı zamanda kusma nöbetleri de geçirebilir.

Nedenleri :

Bağırsak invajinasyonuna yol açan neden bilinmemektedir. Çok ender rastlanmakla birlikte, çoğunlukla hiçbir neden yokken, apansızın ortaya çıkar: Başka hiçbir sağlık sorunu bulunmayan bir bebekte, nöbet apansızın başlar.Ayrıca, karın içindeki lenf bezlerinin büyümesine yol açmış bir soğuk algınlığını ya da başka bir virüs enfeksiyonunu da izleyebilir.

Bağırsak İnvajinasyonu Tedavisi :

Röntgen filminde bağırsak invajinasyonu görülürse ve baryum lavmanıyla düzelme olmazsa, ameliyata başvurulacaktır. Ameliyat, durumun şiddetine göre çok basit olabilir ya da bebeğin bağırsağının bir bölümünün alınmasını gerektirebilir. Ameliyat sonucunda tam iyileşme olasılığı yüksektir.

tarihinde yayınlandı

Bebeklerde Ani Çırpınma Tedavisi

Bebeklerde ÇırpınmaBedenin şiddetli, istemsiz ve düzensiz hareketlerine, “çırpınma” adı verilir. Ortaya çıkması durumunda anne-babaları en çok üzen belirtilerden biridir.

Ani Çırpınmanın Nedeni :

Küçük çocuklarda çırpınmaya yol açan nedenlerin en sık rastlananı, beden ısısının aşırı yükselmesidir. Yüksek ateşe bedenin çırpınmalarla tepki gösterme eğilimi, çoğunlukla, ailenin öbür üyelerinde de bulunan bir eğilimdir. Bununla birlikte, çocuk büyüyünce bu durum düzelir ve beş yaşından sonra, ateşe bağlı çırpınmalara çok ender rastlanır.
Yeni doğmuş bebeklerde çırpınma, beyindeki bir bozundan kaynaklanabilir. Erken doğan (prematüre) bebeklerde de. kan şeker düzeyinin ve kalsiyum düzeyinin düşük olması, çırpınmalara yol açar.
Çocuklarda çırpınma nedenlerinden biri de, sara gibi bir merkez sinir sistemi bozukluğu olabilir. Bazı çocuklarda, aşırı öfkelenme nöbetleri, çırpınmalarla sonuçlanabilir, Bazı çocuklarda da, bazı ilaçlar, özellikle belirtilen doz aşıldığı zaman, çırpınmalara yol açabilir.

Ani Çırpınma Belirtileri :

Yüksek ateş sonucu ortaya çıkan çırpınmalar, çocuğun bilincini yitirerek yere düşmesiyle başlayabilir. Genellikle çocukta, denetimsiz (istemsiz) kas kasılmaları, debelenmeler, titremeler ortaya çıkar. Dişler sımsıkı kenetlenmiş olabilir ve dil, dişlerin kenetlenmesi sırasında ısınılarak çok kötü yaralanabilir. Ayrıca, gözler arkaya kayar: solunum güçleşebilir: bazen de ağızdan köpükler gelebilir. İdrar kesesi ve bağırsaklar da kendiliğinden boşatabilir.

Bebeklerde Ani Çırpınma Tedavisi :

Çocuğunuz çırpınmaya başlarsa, yanından ayrılmayın (böylece bir yere çarpıp yaralanmasını önlersiniz). Yanı başına diz çöküp, kusması durumunda boğulma tehlikesiyle karşılaşmaması için yana çevirin. Olanak varsa dişleri arasına temiz bir pansuman ya da katlanmış bir mendil yerleştirin; Çocuğunuzun dilini ısırmasını önler. Ama dişleri iyice kenetlenmiş durumdaysa, zorlayarak açmaya çalışmayın.