tarihinde yayınlandı

Benler – Ben Tedavisi

BenBazı benlerin doğuştan olmasına karşılık genellikle çoğu çocuk büyürken ortaya çıkar. Benler genellikle hiçbir sorun oluşturmaz ve bazı kimseler benleri “güzellik işareti” sayar.

Belirtileri :

Hemen herkesin nasıl bir şey olduğunu bildiği ben bedenin herhangi bir yerin­de, rengi soluktan koyu kahverengiye kadar değişen bir işarettir. Benler, be­den yüzeyinden biraz kabarıktırlar ve çoğunda içlerinden çıkmış kıllar bulu­nur.

Nedenleri :

Benler, bedenin geri kalan yerlerine oranla daha çok boyarmadde (pigment); içeren küçük deri bölümleridir. Boyar­madde, “melanosit” adı verilen hücre­ler tarafından üretilir; bu hücrelerin ürettikleri boyarmaddeye de, “”melanin” adı verilir. Melaninin, bedende benleri oluşturan küçük küçük alanlar halinde birleşmesinin nedeni bilinmemektedir.

Aslında üç tür ben vardır: Derinin ikinci tabakası olan altderide (dermis) bulunan altderi içi benleri; altderi ile üstderi (epidermis) arasında bulunan birleşme yeri benleri; her iki tabakada birden bulunan bileşik benler.

Ben Tedavisi :

Benler, özellikle çocuklarda, genellikle herhangi bir tedavi gerektirmez. Ço­cuk büyüyünce, benin onu çirkin gös­terdiği duygusuna kapılırsa, benin gü­venli ve ağrısız biçimde alınması ola­nağı vardır; yerinde de belli belirsiz bir iz kalır. Bununla birlikte, insanların ço­ğu, benleri çirkin değil, çekici bulurlar.

Bazı durumlarda doktoru, kötücül olma (kansere dönüşme) eğilimindeki türdense, çocuğunuzun beninin ya da benlerinin- alınmasının daha doğru olacağı kararı verebilir. Ve çok ender rastlanmakla birlikte, çocukta bu tür kötücülleşme belirtileri veren bir ben, küçük bir cerrahi girişimle çıkarılabilir.

Çıkarılan her ben ameliyattan sonra laboratuarda incelenir. Daha başka bir tedavinin gerekli olup olmadığını bu inceleme gösterir; ama genellikle, laboratuar incelemesi “temiz” sonuç verir.