tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Mide Hastalıkları

mideSindirim sistemi ağız, yutak, yemek borusu, mide, bağırsak ve karaciğerin bütününe verilen isimdir. İnsanın yürüme­si, düşünmesi, çalışması v.s. gibi bü­tün işlemleri için gerekli enerjiyi veren besinler sindirim sistemi yo­luyla alınır. İnsan vücudunu bir makineye benzetirsek, bu makinenin iş­lemesi için gerekli yakıtı sağlayan sindirim sistemidir.

Besinlerin parçalanması ve ıslatılarak yumuşaması ağızda yapı­lır. Dişler, ağız ve çene kasları, dit, tükrük bu görevi yerine getirir. Mide kasları çok kuvvetlidir, enine, bo­yuna ve halka şeklinde kasılmalarla besinleri boza kıvamında bîr subye haline getirir. Mide ayrıca tuz asidi ve pepsin salgılar. Bunlar etlerin ille sindirimini yapar ve   aynı zamanda vücuttaki yabancı mikropları öldürür. Besinler mideden ince bağırsağa ge­çer, burada salgılanan ‘’enzim’’ de­nen maddelerle gözle görülmeyecek kadar ufak parçalara ayrılırlar ve bağırsak tarafından emilerek kana karışırlar, Karaciğer ve pankreas bezleri yağların sindirimi için gerek­li maddeleri salgılarlar. Emilen be­sinlerin posaları kalın bağırsağa geçer ve dışkı halinde dışarı atılır.

Besinler içinde su, sulu madde­ler ve şekerli besinler en kolay ve çabuk sindirilir. Etlerin sindirimi bi­raz daha uzun sürer. En zor sindiri­len besinler yağlardır.Bağırsaklarda vücut için faydalı birçok bakteri (mikrop) yapar. Bunlar aralarına zararlı mikropları sok­madıkları gibi, vücuda yararlı birçok vitamini de oluştururlar. Ağızdan gelişigüzel alınacak bazı ilaçların, örneğin antibiyotiklerin, bu bakterileri öldürerek vücuda zararlı mikropların üremesine yol açabileceğini unutmamak gerekir.

tarihinde yayınlandı

Mide Ülseri ve Gastrit

ulserGastrit ve Gastrit Tedavisi :

Midenin zayıf düşerek iyi sindirim yapamaması,  ağrı, ekşime, yanma, gaz gibi belirtilerin görünmesine gastrit denir. En sık rastlanan gastrit  şekli ruhsal nedenlere bağlıdır. Daha çok sinirlenince, üzülünce  ve  kaygılanınca ortaya çıkar Bundan ötürü gastrit tedavisinde sinir  yatıştırıcı ilaçların yeri vardır. Ayrıca, mideyi yormayan hafif yemekleri (süt, yoğurt, beyaz peynir, tavuk eti v.s.) az az ve sık aralarla yemek faydalıdır. Ağır, yağlı ve kızarmış yemeklerden, baharat ve turşulardan  kaçınmalıdır.

Mide Ülseri ve Tedavisi :

Sebebi tam olarak bilinmeyen bu hastalıkta hem bünyenin hem de ruhsal etkenlerin rolü vardır. Ülser mide cidarında bir yara açılmasıdır. Bazen, midenin daha aşağıda on iki parmak bağırsağında olur. Ülser şiddetli ağrılara sebep olur, bazen delinebilir, ya da kanama yapar. Tedavisi için ilk günlerde, yalnız süt içilir! sonra sütlaç, mahallebi hazırlop yumurta gibi besinlere geçilir. Ülserde mide asidi fazlalaşmış. Bu aside karşı ilâçlar kullanılmalıdır. Ayrıca mideyi yatıştıran ve mide sinirlerine tesir eden ilaçlar da bulunmaktadır. Ruhsal etkenler önemli olduğundan sınır yatıştırıcı ilaçları faydalıdır. Yapılan bütün tedavilere rağmen ülser iyileşmezse ameliyatla midenin bir kısmı çıkarılır. Bu işlemle çok zaman ülseri iyileştirmek mümkün olur.

Mide Ülseri Belirtileri :

  • Karın bölgesinin üst ve orta kısmında oluşan ağrılar
  • Mide ekşimesinden kaynaklanan göğüste yanma
  • Geceleri uyku bozukluğuna sebep olan ağrılar
  • Mide bulantısı