tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Mide Hastalıkları

mideSindirim sistemi ağız, yutak, yemek borusu, mide, bağırsak ve karaciğerin bütününe verilen isimdir. İnsanın yürüme­si, düşünmesi, çalışması v.s. gibi bü­tün işlemleri için gerekli enerjiyi veren besinler sindirim sistemi yo­luyla alınır. İnsan vücudunu bir makineye benzetirsek, bu makinenin iş­lemesi için gerekli yakıtı sağlayan sindirim sistemidir.

Besinlerin parçalanması ve ıslatılarak yumuşaması ağızda yapı­lır. Dişler, ağız ve çene kasları, dit, tükrük bu görevi yerine getirir. Mide kasları çok kuvvetlidir, enine, bo­yuna ve halka şeklinde kasılmalarla besinleri boza kıvamında bîr subye haline getirir. Mide ayrıca tuz asidi ve pepsin salgılar. Bunlar etlerin ille sindirimini yapar ve   aynı zamanda vücuttaki yabancı mikropları öldürür. Besinler mideden ince bağırsağa ge­çer, burada salgılanan ‘’enzim’’ de­nen maddelerle gözle görülmeyecek kadar ufak parçalara ayrılırlar ve bağırsak tarafından emilerek kana karışırlar, Karaciğer ve pankreas bezleri yağların sindirimi için gerek­li maddeleri salgılarlar. Emilen be­sinlerin posaları kalın bağırsağa geçer ve dışkı halinde dışarı atılır.

Besinler içinde su, sulu madde­ler ve şekerli besinler en kolay ve çabuk sindirilir. Etlerin sindirimi bi­raz daha uzun sürer. En zor sindiri­len besinler yağlardır.Bağırsaklarda vücut için faydalı birçok bakteri (mikrop) yapar. Bunlar aralarına zararlı mikropları sok­madıkları gibi, vücuda yararlı birçok vitamini de oluştururlar. Ağızdan gelişigüzel alınacak bazı ilaçların, örneğin antibiyotiklerin, bu bakterileri öldürerek vücuda zararlı mikropların üremesine yol açabileceğini unutmamak gerekir.