tarihinde yayınlandı

Damar Sertliği ve Enfarktüs

damar sertligiDamar sertliği ağırlıklı olarak yaşlılarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta damar için yağ ve kolesterin, bazen de kireç birikerek damarı tıkar. Damar tıkanması beyinde olursa felç (inme) ya da bunama, kalpte olursa enfarktüs, bacakta olur ise de kangren yapar.

Damar tıkanıklığı rahatsızlığından korunmak için bir takım önlemler alabilirsiniz. Bu önlemlerden bazıları şunlardır;

  • Tansiyonunuzu mutlaka düşük tutmalısınız.
  • Fazla kilo almaktan kesinlikle kaçınmalısınız ve kiloluysanız diyet uygulayarak zayıflamalısınız.
  • Yemeklerinizi Mısırözü veya ayçiçek yağıyla hazırlayın, başka yağ kullanmayın.
  • Sık sık kanınızdaki yağ ve kolesterin miktarını ölçtürün. Eğer normalden daha yüksek ise mutlaka bir uzmana başvurunuz.

Enfarktüs ve Tedavisi :

Kalbi besleyen damarlardan birinin tıkanması enfarktüs denen hastalığa sebep olur. Tıkanan damarın beslediği kalp kasları ölür, yerini bağ dokusu alır. Enfarktüs büyükse hasta ölebilir. Belirtileri: Göğsün sol yanında şiddetli ağrı, soğuk ter, baygınlık, bulantı ve kusmadır. Enfarktüs geçiren bir kimse derhal bir sedye ile hastaneye kaldırılmalıdır. Hastayı yürütmek tehlikelidir. Bu hastalıktan korunmak için;

  • Tansiyonunuzun normalin üzerine çıkmaması için gayret etmelisiniz. Yükselen tansiyonunuzu kontrol altına almalısınız.
  • Bol bol hareket edin gerekirse spor yapmaktan kaçınmayın.
  • Sürekli olarak zayıf kalmaya çalışın. Gerekirse egzersiz ya da diyet yapmaya çalışın.
  • Sigara kullanıyorsanız bırakmaya çalışın. Eğer bırakamıyorsanız uzmanlardan yardım alın.
  • Stres ve üzüntü bir çok hastalıkta olduğu gibi Enfarktüs’te de oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu yüzden üzüntüden ve stresten uzak durun.
tarihinde yayınlandı

Kalp Çarpıntısı ve Tedavisi

kalp HastalıklarıKalp vücuttaki kan dolaşımını sağlayan kastan yapılı bir organdır. Göğüste iki akciğerin arasında bulunur. Kalp otomatik olarak,
yani biz istesek de istemesek de çalışır. Dakikada 72 defa kasılan ve gevşeyen kalbin yaptığı iş 5 kg. ağırlığında bir cismi dakikada 2 defe 1 metre yüksekliğe kaldırıp indirmeye denktir. Kalbin bu gücü sayesinde damarlar içindeki kan sürekli olarak basınç altında dolaşır. Buna tansiyon diyoruz. Kan dolaşımı sayesinde dokulara besin maddeleri ve oksijen götürülür. Orada böbrekler ve akci-4 ger yoluyla atılır. Kan dolaşımı çok hızlıdır. Kan damarlar içinde saatte 60 km. hızla seyreder ve bütün vücudu aşağı – yukarı 2 dakikada dolaşır. Dokuların yaşayabilmeleri içîn sürekli besin maddeleri ve oksijen almaları zorunludur. Bunu da kalp, damarlar ve kandan yapılı dolaşım sistemi sağlar.

Kalp Çarpıntısı ve Tedavisi :

Kalbin hızlanarak vuruş sayısının dakikada 100’ü geçmesi sonucunda çarpıntı adı verilen rahatsızlık meydana gelmektedir. Çoğu zaman kişi kalbinin kuvvetle çarptığını hissetmektedir. Bu durum genellikle hareket halinde olan insanlar arasında çok hissedilmesede istirahat ederken ya da yatarken daha sık hissedilmektedir. Çarpıntı çok kez vücutça sağlam kimselerde olur ve ruhsal etkenlerden ileri gelir. Bu durumdan dolayı kesinlikle kalp hastalığına sahip olduğunuzu düşünmemelisiniz. Çünkü kalp çarpıntısının kalp hastalığıyla hiç bir ilgi alakası bulunmamaktadır. Tedavisi için istirahat ve sinir yatıştırıcı ilâçlar yeterlidir. Kalp çarpıntınız dinlenme sonrasında ve kullandığınız ilaçlarla geçmiyorsa mutlaka bir uzman görüşüne başvurmalısınız.

tarihinde yayınlandı

Kalp Sorunları ve Belirtileri

kalp hastalığıKastan yapılmış olan ve göğsün orta bölümünde yer alan kalp, kanı bedenin her yanına pompalamakla görevlidir. Kalpten pompalanan kan, atardamar­ların İçinden geçerek bedenm bütün bölümlerine oksijen ve besin maddeleri taşır, sonra toplardamarlar aracılığıyla kalbe dönüp, kalp tarafından oksijen eksikliğinin yeniden tamamlanması için, akciğerlere pompalanır.

Bu sistemi çalıştırmak için. kalbin dört odacığı her İki yanda 2 şer tane vardır. Her odaak. kastan oluşan ve kanı pompalamak için riornli olarak kasılan birer torbadır. Bu pompalama düzeneğini, kalp içindeki sinirlerden kaynaklanan elektrik akıları (teplieri) çalıştırır.

Akciğerlerdeki kan dolaşımına küçük dolaşım ya da akciğer dolaşımı, be­denin geri kalan bölümlerindeki kan dolaşımına da büyük dolaşım (ya da sistemik dolaşım) adı verilir. Kan do­kulara oksijenini bırakırken rengi mavileşir ve akciğerlerde eksik olan oksi­jeni yenilendiği zaman yeniden kırmı­zılaşır.

Doğuştan Kalp Bozuklukları :

Bazı bebekler kalp bozukluklarıyla do­ğarlar. “Doğuştan kalp bozuklukları” adı verilen bu bozukluklar, farkına varılmayacak kadar küçük olabilirler: ama bazıları, hemen farkedilirler ve cid­di, yaşamı tehdit edici nitelikte olabi­lirler.

Önemli doğuştan kalp bozuklukları olan bir çocuk, doğumdan hemen son­ra ya da henüz dölyatağı içinde döl üt aşamasında bulunduğu sırada ölebilir, ölmez sağ kalırsa da. büyük kalp ameliyatları geçirmesi gerekir (bazı ço­cuklar, söz konusu ameliyatlardan son­ra bile hiçbir zaman tam hareketti bir yaşam sürdüremezler). Buna karşılık, önemli olmayan bozukluklarla doğan çocuklarda, çoğunlukla tedavi bile ge­rekmez.

Doğuştan kalp bozuklukları olan çocuklarda, genellikle kalp kapakçıkla­rında darlık, kalpte delik vardır ya da kalp. bu her iki bozukluğu birden taşı­maktadır.

Kalp kapakçıklarında darlık, her kalp atışında, hem küçük dolaşıma, hem de büyük dolaşıma pompalanan kanın hacmini azaltır. Kalbin delik ol­ması, ‘mavi çocuk’ diye adlandınlan duruma yol arar. Gerek kalp kapak­çıkları darlığı, gerek kalbin delik olma­sı, kalpte üfürümlere neden olur.

Kalp Hastalığının Belirtisi :

Kalp üfürümleri doktor çocuğun kalp vuruşlarını stetoskop aracılığıyla din­lediği zaman rarkedilir: Kalpte, kalp atışından ayrı olarak, müzik sesine ben­zer fazladan bir ses İşitilir.

Genellikle, kalbinden üfürüm sesi alı­nan çocuk, sen derece sağlıklı bir du­rumdadır ve anormal belirtiler görül­mez.Çoğunlukla da üfürümün ‘tehli­kesiz” olduğu ve kalpteki yapısal bir kusurdan kaynaklanmadığı saptanır.

Durum böyleyse, üfürüm yalnızca, çocuk belirli bir duruştayken hissedebilir. Buna karşılık ayakta dururken, oturur­ken, yatarken, vb, her duruşunda İşiti­len bir üfürüm. dana dddl bir bozuk­luğun belirtisi olabilir. Bu durumda, çocuğun başka İncelemelerden geçiril­mesi (röntgen incelemesi: kalbi çalış­tıran elektrik akısının normal olup ol­madığını belirlemek İçin elektrokardiyorgam İncelemesi) gerekir.