tarihinde yayınlandı

El-Hakem (Allah’ın Güzel İsimleri)

EI-Hakem

El-HakemHükmedici, bilgisi ve adaletiyle nihai hükmü veren anlamına gelir. “Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin, O hakimlerin en iyisidir.” (Araf,7/87) Cenab-ı Hakk’ın bu ismi, bütün üstün sıfatları ve güzel isimleri içine alır. Çünkü işitmeyen, görmeyen ve haberi olmayan birinin Hakem olması mümkün değil.

Yaradan, bu dünyada ve ahirette açık ve gizli olarak kulları arasında hüküm verendir. Verdiği emirlerin, koyduğu yasaların, icra ettiği hükümlerin, varlıklar üzerinde sözlü ve fiili olarak uyguladığı kararların hepsi O’nun gerçek hakim olduğunu gösterir. Hakem ismi, Rabb’imizin zati sıfatlarındandır. Hüküm verme yetkisi sadece Allah’a aittir.

Hükmü elinde tutan, iyiyi kötüden ayırt eden ve verdiği hükmü kimsenin bozamayacağı yegane mera O’dur. Kimseye zerre miktarı kadar haksızlık yapmaz. Kimseye günahından fazla ceza vermez.

Her Müslüman, Allah’tan başka Hakim ve Hakem olmadığını, O’nun bütün fiillerinin dava ve hüküm; bütün sözlerinin hikmet ve vasiyetler olduğunu, peygamberlerin hikmet kaynağı ve hikmet ehli kimseler olduğunu, Allah’ın yalnız onlara hüküm verme yetkisi verdiğini, peygamberlerin dışında herkesin onlara uyması gerektiğini bilmelidir. Her Müslüman, Allah’ın hükümleriyle hükmeden bir mahkemeye çağırıldığı zaman bu çağrıya cevap vermek ve aleyhinde bir hüküm çıkması halinde buna uymak zorundadır.

Aksi halde zulmedenlerden olur.

Ebced Değeri: Bir Müslüman ihlasla, günlük 68 kere “Ya Hakem” diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse Allah’ın izniyle sözünde bir tesir olur. Davalarında başarı kazanır ve ilim ve hikmet sahibi olur.