tarihinde yayınlandı

El-Hakem (Allah’ın Güzel İsimleri)

EI-Hakem

El-HakemHükmedici, bilgisi ve adaletiyle nihai hükmü veren anlamına gelir. “Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin, O hakimlerin en iyisidir.” (Araf,7/87) Cenab-ı Hakk’ın bu ismi, bütün üstün sıfatları ve güzel isimleri içine alır. Çünkü işitmeyen, görmeyen ve haberi olmayan birinin Hakem olması mümkün değil.

Yaradan, bu dünyada ve ahirette açık ve gizli olarak kulları arasında hüküm verendir. Verdiği emirlerin, koyduğu yasaların, icra ettiği hükümlerin, varlıklar üzerinde sözlü ve fiili olarak uyguladığı kararların hepsi O’nun gerçek hakim olduğunu gösterir. Hakem ismi, Rabb’imizin zati sıfatlarındandır. Hüküm verme yetkisi sadece Allah’a aittir.

Hükmü elinde tutan, iyiyi kötüden ayırt eden ve verdiği hükmü kimsenin bozamayacağı yegane mera O’dur. Kimseye zerre miktarı kadar haksızlık yapmaz. Kimseye günahından fazla ceza vermez.

Her Müslüman, Allah’tan başka Hakim ve Hakem olmadığını, O’nun bütün fiillerinin dava ve hüküm; bütün sözlerinin hikmet ve vasiyetler olduğunu, peygamberlerin hikmet kaynağı ve hikmet ehli kimseler olduğunu, Allah’ın yalnız onlara hüküm verme yetkisi verdiğini, peygamberlerin dışında herkesin onlara uyması gerektiğini bilmelidir. Her Müslüman, Allah’ın hükümleriyle hükmeden bir mahkemeye çağırıldığı zaman bu çağrıya cevap vermek ve aleyhinde bir hüküm çıkması halinde buna uymak zorundadır.

Aksi halde zulmedenlerden olur.

Ebced Değeri: Bir Müslüman ihlasla, günlük 68 kere “Ya Hakem” diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse Allah’ın izniyle sözünde bir tesir olur. Davalarında başarı kazanır ve ilim ve hikmet sahibi olur.

tarihinde yayınlandı

El-Melik (Allah’ın Güzel isimleri)

El-Melik:Her şeyin hakimi, bütün kainatın hükümdarı anlamına gelir.

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
“Hak melik olan Allah pek yücedir. O’ndan başka İlah yoktur; Kerim olan Arş’ın Rabb’idir.” (Mü’minun, 23/116)

Melik ismi, gerçek anlamda her yönüyle yalnız Allah içindir. Bu sıfat, Allah’ın diğer bütün kemal sıfatlarının var olmasını zorunlu kılar.

Melik ya da malik olma malik olunan şey üzerinde istenildiği biçimde tasarrufta bulunmayı gerektirir.

Bütün kainat Allah’ın mülküdür ve Allah, mülkünde dilediği gibi tasarruf sahibidir. El Melik

İnsan yeryüzünde halife olduğu için, kendisine yeryüzü mülkü üzerinde izafi bir meliklik yetkisi tanınmıştır.

Herkesin belli bir tasarruf sahası vardır. Fakat bu tasarruf, hiçbir zaman mutlak değil, sınırlı ve Allah’ın tanıdığı alanda sadece bir emanettir.

Allah Teala için ‘insanların meliki’ denirken O’nun, insanlar üzerinde mutlak tasarruf sahibi olduğu anlatılmak istenir. Fakat şirk koşan insanlar, Allah’ın melikliğini yeryüzünde ve dolayısıyla insanlar üzerinde tasarruf sahibi olmak ve yeryüzündeki servetleri, yani mülkü diledikleri gibi kullanmak için gasp etmeye çalışırlar.

Kulun mutlak melik olması asla düşünülemez, Çünkü onun her şeyden müstağni olduğu söylenemez. Allah’tan başkasına ihtiyacı olmasa bile, her daim Allah’a muhtaçtır.

Nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine, 112 kere “Allahümme ente’l-melikü’l-hakku’llezi la ilahe illa ente ya Allah ya Selamü ya Kafi”, 3 kere de “Ya Sifae’l Kulüb” dese o hastanın hastalığı Allah’ın izniyle sıhhate dönüşür.

Ebced değeri: Maddi ve manevi güçlü olabilmek, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek ve emir sahibi olabilmek için bu ismin her gün 90 kere çekilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

tarihinde yayınlandı

Allah’ın Güzel İsimleri El-Mütekebbir

Allah'ın Güzel İsimleri         El-Mütekebbir: En büyük ve en yüce olan, büyüklüğünü, ululuğunu her an ve her yerde gösteren anlamına gelir. Kudsi bir hadiste Rabb’imiz şöyle buyurmuştur: “Büyüklük ridam (dış elbise), yücelik ise izarımdır (içelbise).

Bu ikisinden biri üzerinde benimle çekişeni ateşe atarım.” Bu durum büyüklük ve yüceliğin Allah’ın kemal sıfatlarından olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer varlıkların bu sıfatlara sahip olduklarını iddia etmeleri gerçek dışıdır. Böyle bir iddia onların eksikliğini ve haddi aştıklarını gösterir.

Müslüman, sevap elde etmek ve cezadan kurtulmak için değil, sadece Hak için Hakk’a ibadet etmelidir. Aksi halde yaratılmış olan bir şeyi amaç edinmiş ve buna ulaşmak için hakkı aracı yapmış olur. Oysa hak ve doğru olan bu değildir.

Hiçbir karşılık beklemeden yalnız Hak için Hakk’a ibadet etmek, bütün durumlarda Allah’ı yüceltmeyi, büyüklüğüne içtenlikle saygı duymayı, adi ve alçak olan bütün şeylerden uzak durmayı gerektirir.

Ebced değeri: İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafindan sevilmek için bu ismi 662 kere çekmeye devam etmek gerekir.