tarihinde yayınlandı

Bebeklerde Kabızlık – Kabızlığın Belirtileri Ve Tedavisi

KabızlıkKabızlık ( halk arasında peklik ) besinlerin bağırsakların içinden geçme sürecinin engellenmesidir. Dışkılamalar arasında, uzun bazen bir haftayı bulabilen son derece düzensiz aralıklara yol açar.Her çocuğun, dışkı çıkarma düzeni kendine özgüdür. Günde birkaç kez olabildiği gibi. iki veya üç günde bir de olabilir. Dolayısıyla, çocuğunuz oldukça uzun aralarla dışkı çıkarıyor olsa bile. hemen kabız olduğunu düşünmemeniz gerekir. Çocuğunuzun bu düzeni, ken­disi için son derece normal olabilir.

Kabızlık Belirtileri : 

Kabız olan bir çocuğun karnı şişkindir ve rahatsızlık verebilir. Bu duruma ço­ğunlukla bağırsaklarda gaz, dilde pas­lanma, ağız (soluk) kokması ve baş ağrıları eşlik eder. Sonunda dışkı çıkarır­ken de, dışkısı içerdiği su beden tara­fından emildiğinden ötürü iyice katılaştığı için ağrı duyabilir.

Kabızlığın Nedenleri :

Katı besinler bağırsaklarda normalde, dalgalar halinde oluşan ritmik kas ha­reketleriyle ilerler. Sağınma hareket­leri ya da sığamsı hareketler (tıp di­linde “peristalsis”) adı verilen, bu süre­ci engelleyen nedenlerin en yaygını,besinlerin kendileridir. Çocuğun sindi­rim sistemi tam anlamıyla gelişince, yenen katı besin maddelerinin çoğunu parçalayarak, içerdikleri besin madde­lerini özütleyebilir. Bununla birlikte, gelişmiş de olsa, insanın sindirim sis­temi, bitki selülozunu yıkamaz. Selü­loz, özellikle meyvelerde ve sebzeler­de, ayrıca tahıl tanelerinin dış kabuk­larında (kepek biçiminde) bulunur. Be­sinlerdeki selüloza, “posa” ya da “”lir adı verilir. Lifler, sindirilmemekle bir­likte, sağınma hareketlerini uyardıkları için, önemli rol oynarlar. Bu yüzden, liften yoksun bir beslenme düzeni, ka­bızlığın en yaygın nedenidir. Et, yu­murta, peynir gibi bazı besinler, hiç lif içermezler.

Kabızlığın Tedavisi :

Kabızlık, çocuğunuzda başka hastalık­larla birlikte ortayı çıkmışsa, kendi ba­şınıza tedavi etmeye kalkmanız tehli­keli olabileceğinden, doktoruna basvurmanız gerekir. Bunun dışındaki du­rumlarda, en iyi tedavi, sağ duyuya da­yanan tedavidir.Çocuğunuzun düzenli olarak lifli besinler yemesine dikkat edin ve dışkısının yumuşaması için ona bol bol sıvı şeyler içirin. Karın kaslarını güçlendirmek ve bunun yanı sıra stresi azaltmak, rahatlamayı artırmak için, çocuğunuzu bol bol hareket etmeye özendirin.

Son çare olmadıkça, çocukunuza ba­ğırsak yumuşatıcı ilaçlar vermekten kaçının.Bağırsak yumuşatıcıların çoğu, sağınma hareketlerini uyarmak için bağırsak sinirlerini tahriş yoluyla etki yaparlar.Bu da bazen karın ağrısına, hatta ishale yol açar.