tarihinde yayınlandı

Çocukların Beslenmesi – Çocuklarda Beslenme Yöntemleri

Çocuklarda Beslenme     Emzirme çocuğun beslenmesi için en doğal yoldur. Mümkün olduğu takdirde, hem anne hem de çocuk için memnunluk vericidir. Doğumdan hemen sonra ilk 3-5 günde memelerden kolesterin ihtiva eden bir sıvı gelir. Buna ‘ağız’ adı verilir. Süt bunun arkasından gelmeğe başlar. Önceleri süt miktarı bebeğin emebileceğinden fazladır. Sonra ona eşit olur.

Emzirme konusunda bazı yanlış inanışlar vardır. Bunlara aldırmamak gerekir. Doğru olan şudur.

* Memenin büyük veya küçük olması çocuğun beslenmesini etkilemez.
* Çocuğun emzirilmesi me­menin sarkmasına sebep  olmaz. Yeter ki, iyi bir şe­kilde desteklensin.
* Anne sütü her zaman ço­cuk için iyidir ve çocuğa dokunmaz.
* Emzirme gebeliği önle­mek için bir çare değil­dir. Emzirme sırasında gebe kalınabilir.

Annenin verdiği süt miktarını ayarlayan, azalıp çoğalmasına sebep olan en önemi iki etken vardır:
1- Çocuğun memeyi tamamen emerek boşaltması. Bu süt yapımını hızlandı­rır.
2- Annenin rahat, sakin ve çocuğu emzirmeğe istekli olması. Bunların dışında annenin yediği be­sinler, yorgunluğu, sıhhati, babanın davranışları ve diğer etkenler de rol oynayabilir.

Birçok anne emzirmenin ne ka­dar devam etmesi gerektiğini öğren­mek ister. Bu tamamen kendi istek­lerine bağlıdır. Gerekirse emzirme iki yit da sürebilir. Ancak bu takdir, de çocuğa ek olarak demir, Vitamin D ve Vitamin C de vermelidir. 8-10 ay emzirmeden sonra doğrudan doğruya mama devrine geçilirse şişe devrine gerek kalmamış olur.

Bazı kadınlar çocuğunu emzirt­mez. Bu takdirde çocuğu emzikle bes­lemek gerekir. Anne sütüne en yakın süt inek sütüdür. Buna su ye şeker ilâve edilerek terkibi anne sütününki-ne en yakın bir duruma getirilebilir. Ayrıca piyasada birçok hazır sütler (mamalar) mevcuttur. Bunlar içinde çocuğunuzun bünyesine en uygun olanını seçmek İçin doktorunuza da­nışın.

Sebze, meyve püresi, et suyu ve püresi gibi peşinlerin çocuğa ne za­man verilmesi gerektiği hakkındaki görüşler değişiktir. Eskiden bu besinleri vermek için çocuğun en az 6 aylık olması beklenirdi. Bugün 2-3 aylık hattâ 1 aylık çocuklara verilmesinde bir zarar görülmemektedir.