tarihinde yayınlandı

Düz Tabanlık Ve İçe Basma Nedir – İçe Basma Tedavisi

İçe BasmaPek çok anne ve baba, hiç de böyle bir şey olmadığı halde, çocuklarının düz taban olduğu kaygısına kapılırlar. Be­beklerin düz taban görünmeleri, ayak tabanlarında, topuğun önündeki keme­ri dolduran çok miktarda yağ dokusu bulunmasıdır; söz konusu kemer, ayak kullanılıp, güç kazandıkça biçimini alır. Küçük çocuğunuzun düz taban oldu­ğundan kuşkuya kapılırsanız, ayakka­bılarının altına bakın. Ayakkabılarının altları (tabanları) iç kenarları boyunca belirgin biçimde yıpranmışsa, ayak ke­merleri gerektiği gibi gelişmemiş ola­bilir. Bu durumda hemen doktora ya da bir ayak sağlığıuzmanına kontrol ettirin.Kemerlerin gerektiği gibi geliş­mesini sağlayacak egzersizler önerebi­lirler.

İçe Basma Nedir :

İçe basma diye adlandırılan biçim bo­zukluğunda, çocuğun ayakları içe dö­nüktür. Yürümeyi yeni öğrenen çocuk­larda içe basmaya çok sık rastlansa da, çoğunlukla kendiliğinden düzelir. Ama içe basma, bacakların içe dönük olma­sından da kaynaklanabilir.

İçe Basma Tedavisi : 

İçe basma durumu yalnızca ayaklarda ortaya çıktığı zaman, sorun zamanla, çocuk üç yaşlarına geldiğinde, herhan­gi bir tedaviye gerek kalmadan kendili­ğinden düzelir. Düzelme olmazsa, bu bozukluk ayaklar alçıya alınarak, en­der durumlarda da cerrahi yoldan (ameliyatla) düzeltilebilir.

Bacakların içe dönük olması da, ço­cukların büyük çoğunluğunda, altı ya da yedi yaşlarına geldiklerinde kendi kendine düzelir. Altı yada yedi yaşına gel­melerine karşın bu kusurun düzelmediği çok az sayıda çocukta da bacağın üst bölümünün kemiklerini yeniden hizaya sokmak için, uzun vadede çok iyi sonuç veren bir ameliyat uygulanır.