tarihinde yayınlandı

Çığ – Sel ve Su Taşkınları

ÇIĞ
Çığ Nedir: Eğimin ve kar yağışlarının fazla olduğu yerlerde görülen doğa olayıdır. Bu nedenle Türkiye’de en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşir. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölümü’nde de Çığ olayları görülür. Bir doğa olayı olan çığın meydana gelmesinde beşeri faktörlerin de payı vardır. Bunların başında kar örtüsünü harekete geçirecek titreşimiere neden olmak gelir.

Çığ doğa olayının sonucunda can ve mal kayıpları meydana gelir. Çığın verdiği zararları en aza indirmek; kar köprüleri, tünelleri ve çitieri oluşturmak, erken uyarı sistemleri ve gözlem ekipleri kurmak gibi önlemlerin alınmasıyla mümkündür.

SEL VE SU TAŞKINLARI
Sağanak yağışın görüldüğü ve bitki örtüsünün fakir olduğu yerlerde Sel ve Su Taşkınları fazladır. Bu nedenle selolayları daha çok iç Anadolu Bölgesi’nde görülür. Su taşkınları akarsuyun yatağından taşmasıyla oluşur. Meriç, Ergene, Susurluk, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay gibi ırmaklarda yağışların fazla olduğu dönemlerde su taşkınlarına yol açar.  Türkiye’de depremden sonra en çok can ve mal kayıplarına neden olan doğa olayı sel ve su taşkınlarıdır. Sel ve su taşkınlarının meydana gelmesinde beşeri faktörler de etkilidir.

Sel ve Su Taşkınlar

Bunlar:
• Dere yataklarını doldurma ve yerleşmeye açma,
• Ormanıarın tahribi
• Çarpık kentleşme
• Hatalı su kullanımıdır.