Kalp Sorunları ve Belirtileri

May - 10 - 2012
zikoroya

kalp hastalığıKastan yapılmış olan ve göğsün orta bölümünde yer alan kalp, kanı bedenin her yanına pompalamakla görevlidir. Kalpten pompalanan kan, atardamar­ların İçinden geçerek bedenm bütün bölümlerine oksijen ve besin maddeleri taşır, sonra toplardamarlar aracılığıyla kalbe dönüp, kalp tarafından oksijen eksikliğinin yeniden tamamlanması için, akciğerlere pompalanır.

Bu sistemi çalıştırmak için. kalbin dört odacığı her İki yanda 2 şer tane vardır. Her odaak. kastan oluşan ve kanı pompalamak için riornli olarak kasılan birer torbadır. Bu pompalama düzeneğini, kalp içindeki sinirlerden kaynaklanan elektrik akıları (teplieri) çalıştırır.

Akciğerlerdeki kan dolaşımına küçük dolaşım ya da akciğer dolaşımı, be­denin geri kalan bölümlerindeki kan dolaşımına da büyük dolaşım (ya da sistemik dolaşım) adı verilir. Kan do­kulara oksijenini bırakırken rengi mavileşir ve akciğerlerde eksik olan oksi­jeni yenilendiği zaman yeniden kırmı­zılaşır.

Doğuştan Kalp Bozuklukları :

Bazı bebekler kalp bozukluklarıyla do­ğarlar. “Doğuştan kalp bozuklukları” adı verilen bu bozukluklar, farkına varılmayacak kadar küçük olabilirler: ama bazıları, hemen farkedilirler ve cid­di, yaşamı tehdit edici nitelikte olabi­lirler.

Önemli doğuştan kalp bozuklukları olan bir çocuk, doğumdan hemen son­ra ya da henüz dölyatağı içinde döl üt aşamasında bulunduğu sırada ölebilir, ölmez sağ kalırsa da. büyük kalp ameliyatları geçirmesi gerekir (bazı ço­cuklar, söz konusu ameliyatlardan son­ra bile hiçbir zaman tam hareketti bir yaşam sürdüremezler). Buna karşılık, önemli olmayan bozukluklarla doğan çocuklarda, çoğunlukla tedavi bile ge­rekmez.

Doğuştan kalp bozuklukları olan çocuklarda, genellikle kalp kapakçıkla­rında darlık, kalpte delik vardır ya da kalp. bu her iki bozukluğu birden taşı­maktadır.

Kalp kapakçıklarında darlık, her kalp atışında, hem küçük dolaşıma, hem de büyük dolaşıma pompalanan kanın hacmini azaltır. Kalbin delik ol­ması, ‘mavi çocuk’ diye adlandınlan duruma yol arar. Gerek kalp kapak­çıkları darlığı, gerek kalbin delik olma­sı, kalpte üfürümlere neden olur.

Kalp Hastalığının Belirtisi :

Kalp üfürümleri doktor çocuğun kalp vuruşlarını stetoskop aracılığıyla din­lediği zaman rarkedilir: Kalpte, kalp atışından ayrı olarak, müzik sesine ben­zer fazladan bir ses İşitilir.

Genellikle, kalbinden üfürüm sesi alı­nan çocuk, sen derece sağlıklı bir du­rumdadır ve anormal belirtiler görül­mez.Çoğunlukla da üfürümün ‘tehli­kesiz” olduğu ve kalpteki yapısal bir kusurdan kaynaklanmadığı saptanır.

Durum böyleyse, üfürüm yalnızca, çocuk belirli bir duruştayken hissedebilir. Buna karşılık ayakta dururken, oturur­ken, yatarken, vb, her duruşunda İşiti­len bir üfürüm. dana dddl bir bozuk­luğun belirtisi olabilir. Bu durumda, çocuğun başka İncelemelerden geçiril­mesi (röntgen incelemesi: kalbi çalış­tıran elektrik akısının normal olup ol­madığını belirlemek İçin elektrokardiyorgam İncelemesi) gerekir.

Yazar Hakkında
zikoroya
Diğer Yazılarım: zikoroya

  Benzer yazılar

  • damar sertligi

   Damar Sertliği ve Enfarktüs

   Damar sertliği ağırlıklı olarak yaşlılarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta damar için yağ ve kolesterin, bazen de kireç birikerek damarı ...

  • kalp Hastalıkları

   Kalp Çarpıntısı ve Tedavisi

   Kalp vücuttaki kan dolaşımını sağlayan kastan yapılı bir organdır. Göğüste iki akciğerin arasında bulunur. Kalp otomatik olarak, yani biz istesek de istemesek ...

zikoroya
bg

E-mail ile Yazılara Abone Ol:

Uyarı: zerkaya.com Üye ve Kullanıcıları, üçüncü kişilerin telif hakkı sahibi olduğu bütün fikri eser ve benzeri materyal ve makaleleri yayınlayamazlar. zerkaya.com Üye ve Kullanıcılarının, üçüncü kişilerin telif hakkına sahip olduğu materyal ve benzeri makaleleri yayınlamaları durumlarında, bütün hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu bildiririz. Yayınlaması uygunolmayan yada telif hakkı ihlali olduğu ispatlanan içerikler, iletişim sayfasından bildirilmelesinin ardından yayından kaldırılacaktır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi için tıklayınız.