tarihinde yayınlandı

Baş Ağrısının Tedavi Yöntemleri

Baş Ağrısı TedavisiBaş ağrısının tedavisi, başka bir has­talığın bir parçası olup olmamasına gö­re değişir. Baş ağrısına, yukarda sözü edilen ciddi hastalıklardan herhangi bi­rinin belirtileri eşlik ediyorsa ya da ço­cuğun beden ısısı 38 derecenin üstün­deyse, hemen doktor çağırmanız gere­kir. Baş ağrısı 12 saatten uzun sürerse de, çocuğu doktorun görmesi uygun olur; bunun yanı sıra, sık sık baş ağrısı çekiyorsa, nedenin araştırılabilmesi için. çocuğun doktora götürülmesi ge­rekir.

Göz bozukluklarından Kaynaklanan Baş Ağrıları :

Göz doktoru tarafından teş­his koyulup, gereken gözlük verilince, ortadan kalkarlar.Çocuğunuzun göz­lüğünü göz doktorunun söylediği bi­çimde kullanmasına dikkat edin.Enfeksiyona eşlik ederi ateşi düşür­mek için. parasetamol verilebilir; parasetamol, çocuğun baş ağrısını da hafif­letecektir.

Çocuğunuzdaki baş ağrısının yor­gunluktan ileri geldiğini düşünüyor­sanız, önce biraz temiz havada oyna­masını sağlayın; ardından hafif bir ye­mek yedirip, erkenden yatırın.Bu yön­tem, çocuğa parasetamol verip ya­tırmaktan çok daha iyidir; bununla bir­likte, çocuğun aşırı yorgun, saatin de çok geç olduğu durumlarda, para­setamol en iyi tedavi yöntemi olabilir.

Sinüs Enfeksiyonundan Kaynaklanan Baş Ağrısı :

 Enfeksiyon tedavi edilince geçerler; bu tedavinin, bir dok­tor tarafından yapılması gerekir. Ço­cuğa mentol ve okaliptüs buharı, asel­bent eriyiği buharı ya da yalnızca su buharı bile solutmak, birçok durumda yararlı olur.

Çocuğunuzun baş ağrılarına gergin­liğin yol açtığını düşünüyorsanız, onunla konuşarak, anlattıklarını dinle­yerek, sorunun nedenine inmeye ça­lışın. Çocuk yaşamının biz büyüklere önemsiz görünen yanları, duyarlı bir çocukta önemli üzüntüler, kaygılar yaratabilir. Bazı durumlarda çocuklar, öğretilecek gevşeme tekniklerinden yarar görürler. Düzenli bir yatma saati programı ve ev dışında bol bol oyna­masının, hareket etmesinin de yararı olabilir.

Kulak Enfeksiyonundan Kaynaklanan Baş Ağrıları :

Kulak enfeksiyonlarının yol açtık­ları ağrılar, kulağın üstüne sıcak bez koyularak hafifletilebilir; ama ağrı, ya­kıcı bir duygu veriyorsa, soğuk suya batırıldıktan sonra sıkılmış ıslak bir bez koymak daha rahatlatıcı olabilir. Doktoru, gerekli görürse başka bir tedavi önerecek ve büyük olasılıkla, söz konusu olan enfeksiyona göre bir kulak damlası verecektir.