tarihinde yayınlandı

Su Döngüsü ve Hayat

Su Döngüsü ve Oluşumu         Su döngüsü ve hayat Allah insana birçok konuda bilgi ve imkan vermiştir. Örneğin günümüzdeki teknoloji sayesinde, pek çok şeyin oluşumu laboratuvar ortamında izlenebilir. Ancak öyle temel olaylar vardır ki, bunların oluşumunu insanlar ne laboratuvarlarda izleyebilir ne de bunu sağlayabilirler. Bu büyük nimet, dünyanın büyük bir kısmını kaplayan ve en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan ‘su‘ dur. Su, dünyanın oluşumu sırasında bir defaya mahsus olarak oluşmuş, ardından oluşum devresi son bulmuştur.

 

Havada serbest halde dolaşan iki molekül olan hidrojen ve oksijen gazının bir araya gelerek su‘yu oluşturabilmeleri için atomlarının çarpışmaları gerekir. Çarpışma sırasında hidrojen ve oksijen moleküllerini oluşturan bağlar zayıflar ve bu molekülleri oluşturan atomlar yeni bir molekül olan su‘yu (H20) meydana getirmek üzerem birleşirler. Söz konusu çarpışma ancak çok yüksek bir sıcaklıkta ve yüksek bir enerji seviyesinde meydana gelir. Şu anda yeryüzünde su‘yun oluşumuna olanak sağlayacak kadar yüksek bir ısı yok. Bu sebeple su‘yun oluşumu imkansız. Dünyada var olan su, dünyanın oluşumu sırasındaki yüksek sıcaklık sonucunda oluşan su’dur. Bu su‘yun miktarında hiçbir zaman bir değişme olmaz. İçtiğimiz, kullandığımız, yaşamımızın bir parçası olan su her zaman aynıdır. Yeryüzündeki su döngüsü sebebiyle buharlaşan sular, yepyeni tazelenmiş olarak bulutlardan bize geri dönerler. Allah bu gerçeği ayetleriyle haber vermiştir: “Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz?” (Vilia Süresi, 68-69).

Eğer Rabb’imiz yeryüzünde hazır olarak var ettiği suyu kurutup giderse, onu geri getirmeye güç yetirebilecek hiçbir varlık bulunmuyor. Eğer Cenab-ı Hak, bulutlara çektiği suyu bir daha indirmese, onu yeryüzüne geri indirebilecek bir güç yok. Nimetlerin tümü Yaradan’ındır. İnsana sürekli olarak ikram edip sunan, yoktan var eden, üstün güç sahibi olan Yüce Allah’tır.

“Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik; şüphesiz Biz onu (kurutup) giderme gücüne de sahibiz.” (Müminün Süresi, 18)