tarihinde yayınlandı

Çocuklarda Siğil Belirtileri – Siğil Tedavisi

SiğilSiğiller, özellikle okul dönemindeki ço­cuklarda görülen, çok yaygın ve genel­likle zararsız doku büyümeleridir.

Siğil Belirtileri : 

En yaygın siğiller, ellerin üstünde, diz­lerde, dirseklerde, el ayalarında ve ayak tabanlarında görülürler Ama ço­cuğun yüzünde ve kulaklarında da or­taya çıkabilirler. Ellerin üstünde, dir­seklerde ve dizlerde gelişen siğiller, yuvarlak kabartılı yüzeyli deri bozuk­luklarıdır: renklen genellikle kahveren­gidir. El ayalarındaki ve çok daha yay­gın olan ayak tabanlanındaki siğillerse. derinin yüzeyi altında, oldukça düz katı bir düğüm biçimindedirler. Ayak tabanı siğilleri, ayak tabanının ayak bölümünde değil, topuğun ve ayak ta­banının ön yanında bulunurlar. Küçük çocuklarda ayak tabanı siğillerine çok ender rastlanır; genellikle okula git­meye başlayan çocuklarda görülürler.

Siğil Nedenleri :

Siğiller temas yoluyla yayılan bir virüs enfeksiyonundan kaynaklanırlar. Virüs, deri hücrelerinin düzensiz biçimde ço­ğalmasına neden olur; bu bakımdan si­ğiller, iyicil birer urdur.Siğiller, bir vi­rüsün neden olduğu kesin olarak bili­nen tek ur çeşididir.

Siğile neden olan virüsün deriye gir­melini, derideki kesiklerin kolaylaştır­dığı sanılmaktadır.Çocuk siğile neden olan virüs enin­de sonunda bağışıklık kazanır ve siğil kaybolur. Bu kaybolma birkaç hafta ya da birkaç ay içinde gerçekleşebilirse http://www.phpaide.com/?langue=fr de, yıllar boyunca da sürebilir.Genellikle bir kez bağışıklık oluşunca, çocukta siğil gelişmesi durur ve çocuklukları sırasında bağışıklık kazanmış oldukları için büyüdüklerinde siğil gelişmesine çok ender rastlanır.

Siğil Tedavisi :

Yüzyıllar boyunca siğillere birçok teda­vi önerilmişse de bunlardan herhangi birinin işe yaradığını gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bağışıklık ge­liştikçe, eninde sonunda siğiller orta­dan kaybolduğundan, görünüşte iyileştirici olduğu sanılan birçok tedavi­den elde edilen sonuçların, aslında siğillerin normal evrimlerini tamamla­mış olmalarının sonuçları olduğu dü­şünülmektedir

Salgınlar virüs kökenli olduklarından, öbür virüsler gibi, bu virüsler de anti­biyotiklerden etkilenmezler. Çocuğu­nuzu siğillerden ötürü doktoruna gö­türdüğünüzde, doktor, çocuğu çok ra­hatsız etmiyorlarsa, oldukça kısa sü­rede kendiliklerinden kaybolabileceklerinden bir süre beklemenizi önerebilir. Çocuğu rahatsız ediyorlarsa, siğillerine sürülecek bir ilaç önerecek ve nasıl uygulanacağını anlatacaktır.