tarihinde yayınlandı

Psikolojik Rahatsızlıklar

psikonevrozPsikolojik rahatsızlıklar diğer hastalıklara oranla tıp dünyasında büyük bir yer tutmaktadır. Özellikle bu yönde araştırma yapan tıp bilimcilerin psikolojik hastalıkların zamanla daha da ilerlediğini hatta yeni tür hastalıklar meydana geldiğini belirtmektedir. Gerek sosyal yaşam gerekse alevi sorunlardan dolayı sıklıkla meydana gelen psikolojik hastalıklar uzman görüşüne başvurulmadan kendi kendiliğine geçecek bir hastalık türü değildir.ze

Fobi tedavi yöntemleri

Kapalı yerler, yüksek yerler, caddeden geçinen kanser, kalabalık, yalnız kalma fobiler. Psikonevroz tedavisi için çeşitli sinir ilâçları muvcuttur. Ayrıca Psikoanaliz denen konuşma tedavisi de tatbik edilir. Bunda şuur altına gizlenmiş hastalık sebeplerinin açığa çıkarılması öngörülür.

Histeri 

Bayılma, görme, İşitme, hareket ya da duyu kaybı gibi rahatsızlıklara yol açan ve aynı zamanda çeşitli hastalıklara evham etme olarak bilinen psikolojik rahatsızlıktır.

Psikonevrozlar rahatsızlığı

Bunlara kısaca nevroz da denir Bu hastalıkların özelliği kişinin akıl, zekâ, yargı, duyu, hafıza gibi düşünme, çalışma ve yaşaması için gerekli yeteneklerine, dokunmadıkları halde o kimsede kuruntu, korku, keder, üzüntü, evham gibi ruhsal şikâyet ve bozukluklara yol açmalarıdır. Çeşitli şekilleri vardır: Anksiyete: Kuruntu, korku, çarpıntı, terleme, baygınlık, evham başlıca belirtileridir.

Psikolojik hastalıklar mutlaka bir psikolog gözetiminde tutulmalıdır. Gerekirse antidepresan tedavisi uygulanmalıdır. Fakat doktor vermeden herhangi bir depresyon ilacı kullanılmamalıdır. Bu tür ilaçların oldukça güçlü yan etkileri bulunmaktadır bu yüzden mutlaka uzman görüşü almalısınız.

tarihinde yayınlandı

Ruh Hastalıkları

ruhİnsan beyninin en önemli özelliklerinden biri basit bir alıcı verici makine şeklinde işlemesi ve alınan izlenimlerin önce bir gölden geçirilip ondan sonra en uygun hareket şekline, karar verme yeteneğine sahip elmasıdır. Buna düşünme, karar verme ya da yargı adını veriyoruz. Düşünme ancak konuşma ve kelimeler sayesinde olur* Bu bakımdan insan diğer varlıklardan ayrılmaktadır- Beş duyu; yani görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma ile gelen izlenimler beyinde toplanır. Bu sayede insan çevresinde olup bitenlerden her an haberdar olur ve hareketlerini ona göre ayarlar. Geçmişte edinilmiş tecrübeler ”hafıza” adı altında beyinde saklanır. Duygular, yani neşe, keder, korku, heyecan vs. düşünme  işlemini geniş ölçüde etkiler. Avusturyalı bilgin Frend’a göre bir kısım hatıralar şuur altındadır ve kişi onları unutmaya çalışır. Bunlar bazı ruh hastalıklarında önem kazanır. İnsan bütün arzu heves ve ihtiraslarını gerçekleştiremez; bu da iç dünyamızda çelişkilere sebep olur. Ruh beden arasında sıkı bir ilgi olmakla beraber, hiçbir bedeni değişme olmaksızın ruhsal şikayetler ve hastalıklar ortaya çıkabilir. Bunda şuur. altında birikmiş eski yaşantılara ait hatıraların çevresel baskıların, aile bağlarının, bedeni ihtiyaçların rolleri vardır.