tarihinde yayınlandı

Paris Antlaşması (30 MART 1856) – Paris Antlaşmasının Maddeleri

paris antlaşmasıFransa, ingiltere, Rusya, Sardunya, Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı‘na katılmamış olan Avusturya ve Prusya arasında imzalanan antlaşma Kırım Savaşı’na son vermiştir.Barış Kongresi Paris‘te 25 Şubat 1856’da toplandı ve 34 maddelik barış antlaşması 30 Mart 1856’da imzalandı.

Paris Antlaşmasının temel hükümleri şu şekildedir ;

  1. Taraflar savaş sırasında işgal etmiş oldukları bütün toprakları birbirlerine iade ediyorlardı.
  2. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleri topluluğuna dahil oluyor ve toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak garantisi altına alınıyordu (Mad. 7).
  3. Osmanlı padişahının 28 Şubat 1856’da ilan etmiş olduğu Islahat Fermanı devletlere tebliğ ediliyor ve devletler bunu kabul ediyorlardı. Bu ferman, devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmak hakkını vermeyecekti. (Mad. 9).
  4. Boğazların kapalılığına dair 1841 Boğazlar Sözleşmesi aynen devam edecektir.
  5. Karadeniz tarafsız hale getirilecek ve askerlikten arındırılacaktı. Karadeniz’de hiçbir devletin donanması bulunamayacağı gibi, tersanelerde yıkılacaktı.
  6. Tuna’da ulaşım serbest bir hale geliyordu.
  7. Besarabya‘nın bir kısmı Boğdan‘a ekleniyordu (Mad. 20).
  8. Eflak ve Boğdan muhtariyet kazanıyordu.
  9. Sırbistan’ın Osmanlı Devleti’nden almış olduğu hak ve yetkiler devletlerin ortak garantisi altına alınıyordu.