tarihinde yayınlandı

Çocuklarda Baş Ağrısının – Baş Ağrısının Belirtileri ve Nedenleri

Baş AğrısıBaş ağrısı günümüzün en çok rastlanılan rahatsızlıkların en başında gelmektedir.Baş ağrısının bilinen bir çok nedeninin yanı sıra bilinmeyen yönleri de bulunmaktadır.Ayrıca çocuklarda baş ağrıları yetişkinlerden daha ender olmakla birlikte, oldukça sık görülür.

Baş Ağrısının Belirtileri :

Büyük çocuklar size başlarının ağrı­dığını söyleyebilirler; buna karşılık da­ha küçük çocuklar, baş ağrısını tanımla­makta güçlük çekebilirler; bebekte olması durumundaysa, baş ağrısı teşhisi koymak daha da güçtür. Baş ağrısı, ba­şın farklı bölümlerinde yerleşmiş bir biçimde olabilir. Bu durum, nedeninin anlaşılması konusunda bir yol göste­ricidir: Çocuk, duyduğunun naşı! bir ağrı olduğunu ve başının hangi bölge­sinde yerleşmiş olduğunu anlatabilirse, ağrıya yol açan nedenin anlaşılma­sı kolaylaşacaktır.

 

Baş Ağrısının Nedenleri :

En sık rastlanan nedenler göz yorgun­luğu, virüs enfeksiyonu, yorgunluk ve temiz hava yokluğu, sinüslerde enfek­siyon ve basit ruhsal gerginliktir (ço­cuklarda da görülür).

Daha az rastlanan nedenler arasında menenjit (beyni örten zarların, enfek­siyon sonucu iltihaplanması; ölüme yol açabilen bir hastalıktır).Beyin iltihabı (ansefalit) beyin uru ya da başın uğra­dığı bir darbe sonucu beyin zedelen­mesi sayılabilir.

Baş Ağrısının Yaşamı Tehdit edici Nedenleri :

Menenjitin ya da beyin iltihabının (an­sefalit) yol açtıkları baş ağrıları şiddet­lidir ve çocukta ayrıca, ağrılı boyun sertliği ve yüksek ateş gözlenir; ço­ğunlukla da parlak ışıktan rahatsız ol­ma vardır. Aynı zamanda çocuk, dalgın durumdadır.

Bir beyin urunun yol açtığı baş ağrılarında çoğunlukla kusmalar eşlik eder ve giderek şiddetlenirler. Genellikle keke­leme ya da konuşma bozuklukları gibi başka belirtiler de gözlenir. Çocuk bir düşme sonucu başını yere vurmuş ya da başına herhangi bir dar­be yemişse, baş ağrısının nedeni, bun­dan kaynaklanan beyin zedelenmesi olabilir.

Çocuğunuzun baş ağrısına ciddi bir nedenin yol açmış olabileceğini düşünüyorsanız ya da baş ağrısı uzun süre geçmiyorsa, gecikmeden doktora baş­vurmanız gerekir.