tarihinde yayınlandı

Kulak Hastalıkları

kulakKulak Akıntısı :

En çok orta kulak iltihabı sonucudur. Akıntı varsa kulak zarı delinmiş demektir ve o kulak işitme gücünün önemli bir kısmını kaybeder. Bazen akıntı dış kulak yolu İltihabı sonucu da olabilir. Her halde yapılacak şey bir kulak doktoruna muayene olarak onun vereceği ilâçları kullanmaktır. Kulağa sert bir cisim sokarak kurcalamaktan kaçının.

Kulak Çınlaması :

Kulak çınlaması çok kere iç kulakta basınç değişmeleriyle ilgilidir. Çeşitli kulak hastalıklarında görülebi-lir. Özel bir hastalık ”Meniere” hastalığı olup bunda sağırlık, kulak çınla-, ması ve bulantı, kusma görülür. Daha çok nöbetler şeklinde olur. Tedavisi için ilâçlar, perhiz ve az su içme tavsiye edilir. İnatçı vakalarda ameliyatla iç kulaktaki basınç artması azaltılır.

Kulak Nezlesi :

Çoğu zaman burunla boğazı birleştiren ”östaki borusu” denilen ince yolun tıkanması sonucu olur. Kulakta ağrı zonklama ve ağır işitme yapar. Burundan basınçlı hava vermekle östaki borusu açılır ve kulak iyileşir. Sık sık yutkunmak da faydalıdır. Doktorunuza başvurun.

Kulak Yolu Çıbanı :

Dış kulak yolu derisinde çıkan çıban şiddetli ağrıya sebep olur. Kulak yolu tıkanır. Patlarsa kulaktan cerahat getir. Ağrı çok şiddetlenir. Kulağa dokunmak imkansızlaşır. Tedavisi için doktorunuzun yazacağı antibiyotikleri ve ağrı kesici ilâçlar, kullanın.

Kulağa Cisim Kaçması :

Küçük çocuklarda oyun oynarken, büyüklerde kaza sonucu kulağa yabancı cisimler kaçabilir. Katiyen çıkaracağım diye kurcalamayın ya da kulağa çöp cımbız gibi şeyler sokmayın.  Bir kulak doktoruna gidin.

tarihinde yayınlandı

Kulak Ağrıları ve Dış Kulak İltihaplanması

kulakKulak, kafatasının alt yanındaki sesi yapan hava titreşimleridir. Burun kemikler içine oyulmuş, işitme ve dengeyi sağlayan bir organdır. Sesi yapan ise hava titreşimleridir. Bunlar kulak kepçesi tarafından toplanarak kulak zarına iletilir. Kulak zarı orta kulağın başlangıcıdır. Orta kulakta sırasıyla çekiç, örs ve özengi kemikleri bulunur. Titreşimler bu kemikler yoluyla iç kulağa iletilir. İç kulakta ayrıca denge hissini doğuran yarım daire kanalları bulunur. Buralarda bulunan sinirler beyindeki işitme ve denge merkezlerini uyarır. İnsan kulağı titreşim sayrsı 40 – 20,000 arasındaki sesleri duyabilir. İşitme yeteneğinin azalmasına ”sağırlık” adı verilir. Ses titreşimlerinin dış kulaktan beyindeki merkezlere kadar olan yolların herhangi bir yerde kesilmesi sağırlığa sebep olabilir.

Dış Kulak İltihaplanması :

Bazı insanların derisi fazla yağlı ve kepeklidir. Bu döküntü ve ifrazat dış kulak yolunda birikerek iltihaba sebep olur. Çok zaman kulak arkasına da yayılır. Kaşıntı, ağrı işitme zorluğu yapar. Tedavisi için doktora başvurun. Kulağa sivri şeyler sokmayın.

Kulak Ağrısı :

Kulak ağrıları basit bir nedenden ileri gelebileceği gibi ciddi bir hastalık belirtisi de olabilir. Her kulak ağrısının sebebi dikkatle araştırmalıdır. En sık görülen bir durum dış kulak yolunun kulak kiri ile tıkanmasıdır. Özellikle kulağa su kaçınca olur. Kulağınızı yıkatın. Kulak ağrısı ateş ve akıntı ile beraberse kulak iltihabı var demektir. (Kulak akıntısı bölümüne bakınız). Bazen kulağın dış kıs-mında bir çıban çıkar ve şiddetli ağrılara sebep olur. O kadar ki, kulağa elle dokunmak bile imkansızlaşır. Doktorunuzun vereceği antibiyotikleri kullanın. Küçük çocuklar kulaklarında ağrıdan şikâyet ediyorlarsa kulağa bir şey kaçmasından şüphelenmelidir.