tarihinde yayınlandı 2 Yorum

Karlofça Antlaşması (26 ocak 1699) – Karlofça Antlaşmasının Maddeleri

Karlofça AntlaşmasıKarlofça Antlaşması 1683-1699 yılları arasında Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile yapılan savaşlara son veren antlaşmadır. Avusturya, Venedik ve Lehistan ile antlaşma 26 Ocak 1699’da Rusya ile ise 15 Temmuz 1700’de imzalandı.

Avusturya İle Yapılan Antlaşmanın Maddeleri  (20. madde) :

a)Temeşvar Eyaleti bütün sancakbeyleriyle beraber Osmanlılara kalıp, Erdel dahil olmak üzere Macaristan’ın diğer bölgeleri Avusturya’ya bırakılacaktı;

b) Tise ve Moroş Nehirlerinde iki taraf serbestçe nakliyet yapabilecektir;

c) Hırvatistan taraflarında her iki devlet ellerindeki yerleri koruyacaklardır;

d) Sava Nehri hudut kabul edilmiştir;

e) Antlaşma 25 yıl için geçerlidir. Ancak iki tarafın isteğiyle uzatılabilir.

Lehistan İle Yapılan Antlaşmanın Maddeleri :

1-Osmanlı Devleti Buçaş antlaşması ile Lehlilerden aldığı yerleri, yani Podolya eyaleti ve Kamaniçe ile Ukrayna’yı bırakıyordu. Buna karşılık
Lehliler, Buğdan‘dan Ukrayna Kazak hatmanlığına tayin edilip, Buğdan‘da oturmakta olan hatmanın görevine son veriyordu.
2-Osmanlı Devleti Kırım hanlarının Lehistan’a saldırmasını önleyeceği gibi Lehlilerin Kırım hanlarına her sene verdikleri vergiyi de kaldırıyordu.
3-Antlaşma 25 sene için geçerlidir.

Venedik İle Yapılan Antlaşma Maddeleri (16 madde)

a) Bu antlaşmaya göre; Korent şehri hariç olarak Mora yarımadasıyla Ayamavra adası ve yanındaki Küçük-ada ve Dalmaçya’da Knin, Sin, Gabela, Zadvarya, Vorgoraç, Velika, Çeklot, Nove, Risen (Risne) kaleleri Venediklilerde kalacaktır;

b-Osmanlı Devleti Preveze kalesini yıkacaktır;

c-Venediklilerin Zaklisa (Zanta) adasından dolayı verdikleri vergi kaldırılacaktır;

d-İnebahtı liman ve kalesi Osmanlılara geri verilecektir;

e-Antlaşma 25 sene için geçerlidir.

Rusya İle Yapılan Antlaşma Maddeleri : 

a-Azak kalesi ile etrafında ona bağlı kale ve hisarlar Ruslara bırakıldı;

b-Koban taraflarından Ruslara 10 saatlik bir yer bırakıldı;

c-Doğan (Togay), Gazi Kerman, Şahin Kerman, Nusret ve Kerman hisarları yıkılarak, o bölge Osmanlılara geri verildi.

d-Ruslar “Kapı Kethüdası” ismiyle İstanbul’da daimî bir küçük elçi bulunduracaklardı;

e-Antlaşma 25 sene için geçerli olacaktı.

Karlofça Antlaşması, tarihimizde Osmanlıların zararına olan ilk antlaşmadır. Ayrıca Osmanlılara karşı yapılan antlaşmaların da en ağırıdır.