tarihinde yayınlandı

Hepatit B Belirtileri – Hepatit B Tedavisi

Hepatit BKaraciğer iltihabının “B Tipi” ya da he­patit B adı verilen çeşidi çocuklarda çok daha ender görülür. Kişiden kişi­ye, kan yoluyla bulaşır  ve gelişmesi. A tipi karaciğer iltihabınınkinden  daha da uzun sürer. İğnelerini ortaklaşa kulla­nan uyuşturucu bağımlılığında çok ko­lay bulaşmasının yanı sıra. mikroptan arındırmaya iyi uyulmayan dişçi aygıtlarıyla. vb. bulaşır, işleri gereği Kanla yakın temastan olan hastane çalışanla­rının da, 8 tipi karaciğer iltihabına tu­tulmaları olasılığı yüksektir: ayrıca has­talık, cinsel ilişki yoluyla da bulaşabi­lir. Söz konusu bulaşma yollan göz önünde tutulduğunda, çocukların bu has­talığı birbirlerine bulaştırmalarının ola­naksızlığı, ortadadır. Buna karşılık, has­talık virüsünü taşıyan bir anne adayı, karnındaki bebeğe geçirebilir.

Hepatit B Belirtileri :

Karaciğer iltihabının her iki çeşidinde de. safranın akışı engellenerek, kara­ciğer tarafından üretilen sarı renkli safra boyarmaddeleri kan dolaşımına girer. Normalde bağırsaklar aracılığıy­la yok edilen safra boyarmaddeleri. bu durumda yok edilmeyerek idrara ge­çerler: İdrarın renginin koyulaşması­na, buna karşılık, dışkı renginin açıl­masına neden olan budur.

Hepatit B’den Korunma Yolları :

Çocuğunuzun karaciğer iltihabı geçir­diğini öğrenir öğrenmez, hastalığın ya­yılmasını önlemek için elinizden geleni yapmanız son derece büyük önem ta­şır. Hasta, normal olarak evde tedavi edilir; bu arada en sıkı sağlık kural­larının titizlikle gözetilmesi gerekir. Çocuğun her kullanışının ardından klo­zet, tuvalet taşı ya da oturak mikrop­tan arındırıcı bir maddeyle iyice temiz­lenmeli, çocuğun altı ve elleri, tuvale­tini yaptıktan sonra, iyice yıkanıp te­mizlenmelidir.

Çocuğun banyo ve el havluları, ev halkının kullandıklarından ayrı yerde tutulmalı ve ayrı yıkanmalıdır. Çocu­ğun tabaklan, çatal, bıçak ve kaşıkları da ayrı yıkanmalı ve ayrı bir bulaşık beziyle kurulanmalıdır.

Ek bir önlem olarak doktoru, büyük bir olasılıkla, çocukla yakın temas ha­lindeki kişilere, bağışıklık yaratıcı se­rum globülin (İSG) iğneleri verecektir.

Hepatit B Tedavisi :

Öbür virüs enfeksiyonlarında da oldu­ğu gibi. karaciğer iltihabı antibiyotik tedavisinden etkilenmez ve bedenin ken­di kendini iyileştirmesi beklenirken, ya­pılabilecek en iyi şey. çocuğu dinlen­dirmektir. Bununla birlikte, bir İSG iğ­nesi, hastalığın şiddetini azaltabilir. Ço­cuğa ayrıca bol bol sıvı şeyler içirilmeli, iştahı geri geldikçe, önüne çekici yiye­cekler konmalıdır: Önüne birden çok yemek koymayın ve yemeğin göze çe­kici gelmesine de özen gösterin, Buna karşılık, kızarmış patates ya da don­durmayı ne kadar severse sevsin, ço­cuğunuza yağlı besinler vermekten ka­çının; çünkü yağlı besinleri sindiremez.

Genellikle, karaciğer iltihabı ihtilatlara yol açmaz; buna karşılık çocuk iyi­leştikten haftalar, hattâ aylarca sonra bile kendini tam olarak iyi hissetme­yebilir.

Hepatit A başlığımız altından Hepatit A hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.