tarihinde yayınlandı

Karaciğer İltihaplanması – Hepatit A Nedenleri

hepatit a

Tıp dilinde “hepatit” adı verilen kara­ciğer iltihabına bir virüs yol açar. ‘’A  Tipi virüs’’ diye adlandırılan bulaşıcı vi­rüsten kaynaklanan karaciğer iltihabı­na ‘’ A tipi karaciğer  iltihabı ya da hepatit  A, çocuklar çok duyarlıdırlar. Ka­raciğer iltihabının bu biçimi normalde yaşamı tehdit edici olmamasına karşın, hastayı son derece bitkin düşürür, çok uzun sürer ve çocuğun kendisini çok hasta hissedilmesine yol açabilir.

Hepatit A Belirtileri :

Karaciğer iltihabının genellikle ilk belir­tisi iştahsızlıktır: ama bu belirti teşhis için yeterli değildir. Öbür belirtiler ara­sında sindirim bozuklukları ve ateşle birlikte, gribi andıran belirtiler ve bü­yük bir olasılıkla kollar. bacaklar ve sırtta ağrı hissedilmesi sayılabilir. Bu belirtiler çok hafif biçimlerde bulunabilir ve çocuğun derisi ile gözaklarının sarı bir renk aldığı, dışkısının renginin açık kahverengi olduğu, buna karşılık İdrarının renginin koyulaştığı sarılık durumu ortaya çıkıncaya kadar, kesin teşhise varmak güç olabilir.

Kuluçka dönemi, yani çocuğun hasta­lığı kapmasından, hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar geçen süre uzundur. Yaklaşık 40 gün sürebilir. Çocuk, sal­gın ortaya çıkmasının çok öncesin­den başlayıp, hastalığın geçmesinden iki hafta sonrasına kadar hastalığı bulaştırıcı durumda olur.

Hastalığın her aşamasında, belirtiler farkedilemeyecek kadar hafif olabilir; buna karşılık hastalık, iyileşmesinden sonra bile kan incelemeleriyle belirle­nebilir.

Hepatit A Nedenleri :

A tipi karaciğer iltihabına (hepatit A) insandan insana çok kolay bulaşan bir virüs yol açar. Tükürükte ve kanda, aynı zamanda da dışkıda bulunan bu virüs, genel olarak sağlık koşullarının kötü olması sonucu. Özel olarak da tu­valete girdikten sonra ellerini iyi yıka­mayan hastalık taşıyın kişiler tarafın­dan yiyeceklerin ya da suyun bulaşık duruma getirilmesi sonucu bulaşır.

Virüs çok kolay yayıldığı İçin. söz­gelimi bir okuldaki bütün çocuklarda ya da bir ailenin bütün üyelerinde sal­gın özellikli hastalanmalara yol açabilir. Hastalığın kuluçka döneminde bulunan bir tek kişi, belirtilerin ortaya çıkma­sına kadar geçen süre içinde, hastalığı ailenin öbür üyelerine, arkadaşlarına ya da çalışma arkadaşlarına bulaştıra­bilir.