tarihinde yayınlandı

Kan Uyuşmazlığı – Kan Uyuşmazlığının Belirtileri ve Nedenleri

Kan Uyuşmazlığı

Tıptaki adı “Rhesus hastalığı” olan kan uyuşmazlığı, önleyici tekniklerin geliş­tirilmesi sayesinde, günümüzde büyük ölçüde azalmıştır. Kan grupları Rh-(Rhesus negatif) olan annelerin ikinci ve daha sonraki bebekleri, babalarının Rh+ (Rhesus pozitif) olması durumun­da kan uyuşmazlığı tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Kan Uyuşmazlığının Belirtileri :

Kan uyuşmazlığında, bebeğin kan gru­bu babasınınki gibi Rh+ ise, kan grubu Rh- olan annesinin, etenden geçen an­tikorlarının etkisi altında kalır. Ciddi biçimlerinde, dölüt, dölyatağı içinde kansızlık ve kalp yetmezliği nedeniyle ölür; doğması durumunda da, kalbi za­yıf olur ve aşırı sarılık bulunur.

Kan Uyuşmazlığı Nedenleri :

Kan uyuşmazlığının nedeni, anne ile çocuğun kan gruplarının birbirinden farklı olmasıdır. Bu durum, dölütün kan dolaşımındaki alyuvarların yıkılma­sına yol açar.

İnsanların % 85’inin kanında, “D et­meni” (D faktörü) adı verilen bir kan etmeni vardır ve bu kimselerin kan grubu “Rh+” (Rhesus pozitif) diye ad­landırılır. Geri kalan % 15’te, D etme­ni eksiktir ve kan grupları “Rh-” (Rhe­sus negatif) diye adlandırılır.

Rh- olanlardan çok daha fazla sa­yıda Rh+ insan bulunduğu için, Rh-kan grubundan bir kadının, Rh+ kan grubundan bir erkekle evlenmesi olası­lığı yüksektir. Bu evlilik sırasında ha­mile kaldığında, eşinin Rh+ kan gru­bunun, kalıtım yoluyla çocuklarına ak­tarılması olasılığı vardır.

Bu durumda, yani Rh- bir anne, kar­nında Rh+ bir bebek (dölüt) taşıdığı zaman, bazı durumlarda bebeğin kan hücreleri, dölüt dolaşımından annenin kan dolaşımına geçme olanağı bulur­lar. Bu geçiş, özellikle düşük tehdidi ya da tam düşük durumlarında gerçek­leşir. Ayrıca, doğum sırasında gerçek­leşebilir.

Annenin bedeni bu geçişe, yabancı bir madde girmiş gibi tepki gösterir ve dölütten gelen alyuvarlarla savaşmak için, antikor üretmeye başlar. Bunun, doğan bebek üstünde hiçbir etkisi yok­tur. Ama sonraki hamileliklerde, anne­nin kanı etenden dölüte geçince, anti­korlar etkisini göstermeye koyulur ve yeni bebeğin hücreleri yıkılmaya baş­lar.

Kan Uyuşmazlığı Tedavisi : 

Doğan bebekte kan uyuşmazlığından kaynaklanan sarılık varsa, genellikle kan aktarımı yapılarak, bebeğin kanı değiştirilir.Bu aktarımda, bebeğe, ken­di kanının yerine, aşamalı bir biçimde zararlı antikorlar içermeyen kan veri­lir. Bunun sonucunda, annenin anti­korları artık bebeğe zarar vermez.