tarihinde yayınlandı

İşitme Sorunu – Sağırlığın Sebebi ve Tedavisi

Sağırlıkİşitmezllk (sağırlık) işitme duyusunun bir bölümüyle ya da bütünüyle yitirllmesldir.İşitmezlik bir Kulakta ya da her iki kulakta gelişebilir: yavaş yavaş ilerleyerek ya da apansızın ortaya çıkabilir. Çocukta kısmi işitme yitimi, genel öğrenme ve konuşma yeteneğini yavaşlatabilir; ayrıca çocuğu kazalara daha açık bir duruma getirebilir.

İşitmezliği anlamak için sesin ne olduğunu ve kulağın nasıl işlev gördüğünü bilmek gerekir. Cisimler titreşerek ses çıkarırlar. Titreşimler havada dalgalar halinde yayılırlar.

Sağırlık Belirtileri :

İşitme duyusu normal olan bir çocuk. 1.5 m kadar uzaktan kendine yavaşça fısıldanan sözcükleri ya da sayılan kolayca işitir. Hafif işitmezlik bulunan bir çocuk, bu uzaklıktan fısıldanan sözcüklerin çoğunu algılamaz: şiddetli işitmezlik bulunan bir çocuksa, kulağının 15 cm yakınındaki konuşmaları bile işitemez.

Algısal sağırlıkta, ses dalgaları iç kulağa ulaşırlar; ama içkulaktaki bir işlev bozukluğu ya da beyne giden sinirlerdeki bir hastalık çocuğun işitmesini engeller.

Sağırlık Tedavisi :

Çocuğunuza, yedi-dokuz aylıktan başlayarak doktoru, düzenli işitme testleri uygular ve herhangi bir işitme yetmezliği saptarsa, nedenini belirlemeye çalışır. Ayrıca, çocuğunuzda siz herhangi bir işitmezlik farkederseniz hemen doktora götürün. Doktor, önce çocuğun kulaklarını tıkanmaya neden olabilecek kulak kiri ya da başka bir madde bulunup bulunmaması bakımından iyice gözden geçirecektir.İşitmezliğin bu tür bir nedenden kaynaklanmadığını görürse, işitmezliğin şiddetini belirleyecek bazı basit testler uygular.

Sağırlık Testi Nasıl Yapılır :

Çocuğunuz anlayacak yaştaysa. doktor, kulağından giderek uzaklaştıracağı bir diyapazondan çıkan sesi dinlemesini ve ne zaman duymadığını söylemesini ister. Çocuk işitmediğini söylediği an, diyapazon ile kulak arasındaki uzaklık ölçülür ve aynı işlevi öbür kulakta da yinelenir. Ayrıca doktor, çeşitli sesler çıkaran farklı diyapazonlar kullanarak, işitme yeteneğini değerlendirebilir.
Doktoru, kaygı uyandıracak herhangi bir durum karşısında, çocuğunuzu bir uzmana göstermenizi isteyecektir. Uzman, çocuğunuz katkıda bulunabilecek bir yaştaysa, işitme yeteneğini “odyometre” ( işitmeölçer ) adı verilen bir aletle tam olarak ölçülmektedir.