tarihinde yayınlandı

Para Nedir – Paranın Tarihi Ve Çeşitleri

Tarihteki ilk paraHer devletin kendi adına tedavüle çıkarmış olduğu, üzerinde itibari değeri yazılı kağıt veya madenden yapılmış ödeme aracına verilen addır. Para, çok eski tarhhlerde bile ilkel kabilelerde kullanıldı. İnsanlar, ürettikleri mal ve hizmetleri değerlendirmek amacıyla bir ölçüye ihtiyaç duymuşlardı; Para, bu ilkel ihtiyacın sonucu bulunmuş ve hemen hemen her devirde kullanılmıştır.

Paranın Tarihi :

Para, insan icadı olan sun’i bir araçtır. İhtiyaçtan doğmuştur. İlk çağlarda, tapınaklara ellerindeki malları korumak amacıyla emanet edenler veya tanrılara şükran borcu olarak bazı şeyleri bağışlayanlar çoktu. Rahipler de, gerektiği zaman, bu malları, aynı borç olarak ihtiyaç sahiplerine verirdi. Borç alanlar ise süresi gelince, borcunu faiziyle birlikte tapınağa öderdi.

Kredi muamelelerinin ilk geliştiği bölge Mezopotamya’dır. M.O. 3200 yıllarında Uruk’taki Kızıl tapınağın bu tarz aynı muameleleri geliştirdiği, yapılan kazılardan öğrenilmiştir. Değerleri ölçen, ortak araç olan paranın önce nerede basıldığı kesin olarak bilinmiyor. Bazı bilginler ilk paranın, Çin veya Anadolu’da basıldığı kanaatindedir.

1924 yılında Hintli bilgin R.D. Barneji, aşağı İndus kıyılarında Mohenjodar kazıları sırasında bir şehir harabesine rastlamış ve insanların M.ö. 2900 yıllarında para basarak mübadelede kullandıklarını ortaya koymuştur. Asûr hükümdarlarından Sennasherip’in M.Ö. 700 yıllarında gümüş sikke bastırdığı bilinir. Bazı tarihçiler bu sikkeleri, ilk basılan para sayarlar. Çin’de madeni para, M.Ö.V.yy.’da basıldı.Anadolu’da ilk paralar ise M.ö. VII. yy.’da basılmıştır

Paranın Çeşitleri : 

Para denen mübadele aracının bulunup yaygınlaşmasından sonra, ticarî hayat birden canlandı ve gelişti. Bankaların kurulup gelişmesiyle de ekonomik hayatı canlanmış ve kredi muameleleri kolaylaşmıştır. Paranın çeşitleri şunlardır:

1-Madeni paralar,

2-Temsili para veya banknot,

3-Kâğıt para veya kaaime,

4-Ufak paralar (bunlar bozukluk da denir),

5-Çevrilebilir (Convertible) paralar: İstenildiği zaman kıymetli madenle özellikle son zamanlarda, dövizle değiştirilen para türüdür.