tarihinde yayınlandı 2 Yorum

Deprem ve Fay Hatları

Deprem Nedir?

Yerin derinliklerinde meydana gelen ani titreşim hareketlerine deprem denir. Türkiye oluşum bakımından genç bir ülke olduğu için bir deprem ülkesidir. Türkiye’de başlıca deprem bölgeleri; Kuzey Anadolu, Batı Anadolu ve Güney Anadolu fay hattı olarak üçe ayrılır.

Deprem ve Fay Hatları

1. Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)
Saroz Körfezi’nden başlayarak Marmara Denizi’ne, oradan İzmit Körfezi’ne daha sonra Kuzey Anadolu Dağları’nın güneyinden geçerek Van Gölü’nün kuzeyine kadar uzanan Türkiye’nin en uzun tay hattıdır.

Deprem ve Fay Hatları

Bilgi: Avrasya ile Arabistan kalkanlarının birbirine yaklaşması, Doğu Anadolu’nun adeta bir kağıt gibi buruşup yükselmesine ve Kuzey Anadolu fay hattının oluşmasına neden olmuştur.

2. Batı Anadolu Fay Hattı (BAF)
Ege Bölgesi’ndeki sert tortul tabakaların kırılmasıyla oluşan horst ve grabenlerin olduğu sahadır. Güney Marmara’yı da kapsar.

3. ney Anadolu Fay Hattı (GAF)
Hatay’daki Amik Ovası’ndan başlayarak Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinden geçip Van Gölü’nün güneyine kadar uzanan fay hattıdır.

Bilgi: Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Güney Anadolu Fay Hattı (GAF) alanları birinci derece deprem bölgeleridir.

Deprem ve Fay Hatları
Türkiye’de Deprem Riski Az Olan Yerler:
• iç Anadolu Bölgesi’nde Konya, Karaman çevresi
• Akdeniz Bölgesi’nde; Taşeli Platosu ve çevresi
• Güneydoğu Anadolu’da; Mardin-Midyat çevresi
• Marmara Bölgesi’ndeki Ergene Havzası
• Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri ve Yıldız Dağları bölümleridir.

Depremin Verdiği Zararları En Aza indirmek için Neler Yapılmalıdır?
• Yerleşim yerlerini sert yapılı arazilere kurmak
• inşaatlarda depreme dayanıklı malzeme kullanmak
• Arama kurtarma ekipleri oluşturmak
• imar yasalarıyla kat sayısına sınır getirmek
• Halkı bilinçlendirmek
Fay hatları ve çevresini yerleşime açmamak, başlıca önlemlerdir.

Deprem ve Fay HatlarıDeprem ve Fay HatlarıDeprem ve Fay Hatları