tarihinde yayınlandı

Çocuklarda Grip – Çocuklarda Grip Belirtileri Ve Tedavisi

GripEn sık görülen ve en bulaşıcı hastalıklardan biri olan gribe, bir virüs yol açar ve genellikle salgın biçiminde ortaya çıkar.En çok görüldüğü mevsim kış ve ilkbahar başı olmakla birlikte, her zaman görülebilir. Tek başına genellikle ciddi bir hastalık olmamasına karşılık, özenli bakım görmeyen çocukları, başka hastalıklara yatkın duruma getirir.

Grip Belirtileri : 

Grip belirtileri genellikle apansızın or­taya çıkar. Çocuğunuz kol, bacak, sırt ağrılarından şikayet edecek ve çoğun­lukla titreme nöbetleri geçirecek, ay­rıca baş da ağrıyacaktır. Ateşi yükse­lecek, bunun yanı sıra bo­ğazı ağrıyacak, burnu akacak ya da kendisini çok hasta hissedecek ve ishali olacaktır.

Ailede yalnızca tek bir çocuk grip ge­çirirken, obür çocuklar hastalanmaya­bilirler. Bunun nedeni, gribin bulaşıcı bir hastalık olmasına karşılık, grip vi­rüsünün belirli bir çeşidiyle Hastalanmış olan kimselerin o çeşide karşı bağışıklık oluşturmalarıdır.

Grip belirtileri 2-5 gün sürer ve ço­cuğu bitkin, zayıf düşmüş durumda bı­rakır. Griple birlikte bulunan öksürük, belirtilerin ortadan kalkmasından son­ra iki hafta kadar daha sürebilir.

Çocuklarda Grip Tedavisi :

Yüksek ateşle grip geçiren bir çocuk yatakta ve sıcak tutulmalı, bol bol içecek şeyler verilmeli, özellikle limonata ya da şekerli portakal suyu içirilme­lidir: Bunlar içerdikleri şeker aracılı­ğıyla, çocuğa biraz enerji verirler. Ço­cuğun iştahı azsa ya da hiç yoksa, ye­meye zorlanmamalıdır.

Ateşinin çok yükselmesi durumunda, çocuğa ateşini düşürmek için bebek parasetamolü verilebilir. Ateşi bir bu­çuk gün içinde düşmezse ya da iki gün sonra kendini daha iyi hissetmiyorsa, doktoruna başvurmanız gerekir. Bun­ların dışında, onu sıcakta ve yatakta tutmak koşuluyla, hastalığı çok geçme­den iyileşecektir.

İyileşmesinden sonra da daha bir sü­re çocuğunuzun zayıf ve büyük bir ola­sılıkla ikide birde ağlar durumda ola­bileceğini unutmayın. Çok geçmeden gene dışarı çıkarak oynayabileceğini ona anlatın.