tarihinde yayınlandı

Çocuklarda Karın Ağrısı – Çocuklarda Karın Ağrısının Tedavisi

çocuklarda karın ağrısıKarın ağrısı ya da mide ağrısı ço­cuklar arasında çok yaygındır. Çoğun­lukla ortada ciddi bir sorun yoktur ve ağrı tedavi uygulanmadan kısa sürede kendiliğinden geçer.Karın ağrısının nedenleri ise bir çok sebepten kaynaklanabilmektedir.Tek başına ya da baş­ka belirtilerle birlikte ortaya çıkabilir.Bunlardan ilki gazdır ikincisi ise mide bağırsak iltihabı ve ciddi rahatsızlıklar olmak üzere üç farklı grupta incelenebilir.

Gaz : Karın ağrısı tek başına olduğu zaman, genellikle nedeni sindirim bozukluğu ya da “gaz”dır. Bazı doktorlar gazın, çocuğun çok acele yemek yemesinden ve besin lokmasıyla birlikte hava yut­masından kaynaklandığını düşünmek­tedirler. Ayrıca çocuk, midede gaz oluşmasına neden olan bir şey de yemiş olabilir. Gerçekten de. bazı besinler ba­ğırsaklarda yıkılırken aşırı miktarda gaz çıkarır ve mide ile bağırsaklarda birikir. Kurufasulyenin gaz yapıcı et­kisini herkesin bilmesinin yanı sıra lahana, karnabahar, brüksel lahanası, pı­rasa da aynı etkiyi yapabilir. Ayrıca, kaygı ya da stres de karın ağrısına yol açabilir.Örneğin, çocuk yeni bir okula başlar­ken, sınıf değiştirirken, evde gerçek yada ona öyle gelen huzursuzluklar yüzünden kaygılandığında karın ağrısı aniden kesilebilir.

Mide Bağırsak iltihabına bağlı : 

Çocuklarda karın ağrısına, kusma yada ishal (genellikle her ikisi birden) eşlik edebilir. Bu durum da. çoğunlukla, bir virüs ya da bakteriden kaynaklanan bağırsak iltihabının belirtisidir.Mide bağırsak iltihabı, erişkinlerde çok büyük ölçüde tehlikesiz olmakla birlikte çocuklarda tehlikeli olabilir. Özellikle bebekler, mide bağırsak iltihabı yüzünden kısa süre içinde ciddi biçimde su yitimine uğrayabilir.

Ne Zaman Doktora Başvurulmalıdır : 

Anne ve babalara her zaman, çocukları konusundaki kendi bilgilerinin yol göstermesi gerekmekle birlikte, karın ağrısı aşağıda belirtilen durumlardaysa, doktora başvurmak gerekir.İki üç saat boyunca süren ya da giderek şiddetlenen karın ağrısı aşağıda belirtilen durumlardaysa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

  • Kusma, ishal ya da ateşle birlikte karın ağrısı dışkıda ya da idrarda kan bulunması;
  • Sık sık yinelenen karın ağnlarıyla birlikte kilo yitimi,karın ağrısıyla birlikte döküntü, ateş, ense sertliği, parlak ışığa bakamamak gibi belirtiler;
  • Karın ağrısıyla birlikte kuru öksürük ya da solunum sorunları;
  • İdrar çıkarmadaki herhangi bir soruna eşlik eden karın ağrısı.