tarihinde yayınlandı

Down Sendromu Tedavisi – Mongolizm Nasıl Oluşur

MongolizmDölütte mongolizm gelişip gelişme­yeceğini belirlemek için. hamileliğin 14-16. haftaları arasında incelemeler yapılabilir. Ortalama 40 yaşın Üstün­deki hamile kadınlara “amniyosentez” adı verilen incelemenin uygulanması,gün geçtikçe sıradan incelemeler ara­sına girmektedir. 35 yaşın üstündeki hamile kadınlara da. isterlerse bu inceleme uygulanır, inceleme ağrısızdır ve döl yatağından girerek çocuktan dökü­len hücreleri incelemek için az miktar­da amniyo sıvısı çekmeye dayanır.

Eten biyopsisi, kalyon villüs ince­lemesi ya da CVS adı verilen bir baş­ka inceleme, hamileliğin üçüncü ayın­da yapılır. Döl yolundan girilerek, emb­riyoyu kuşatan ve sonradan eten (pla­senta) olarak gelişecek dış zarın bir bölümünden küçük bir doku alınır. Bu doku bebeğinkilerle aynı kromozom­ları içerir ve laboratuvarda incelenme­si, herhangi bir anormalliğin belirlen­mesini sağlar.

Bu incelemeler, dölütte mongolizm bulunup bulunmadığını kesin biçimde or­taya koyar.Anne ve babalar bebe­ği aldırmak yoluna gidebilirler.Mongol çocuklara uygulanabilecek bir tedavi henüz bulunmamakla birlikte, bu anormallikten kaynaklanan hasta­lıklar ya da iç sorunlar, tedavi edilir.

Down Sendromu Tedavisi :

Tedavinin başarısı, sorunun şiddetine dayanır. Mongol çocukların, ciddi akci­ğer enfeksiyonlarına tutulmaları tehli­kesi vardır ve kalp bozuklukları, erken olumle sonuçlanacak kadar ciddi olabi­lir. Ama çocuk ilk beş yılını sıkıntısız geçirirse, orta yaşlarına kadar tam sağlıklı olarak yaşamaması için bir ne­den kalmaz.

Genellikle, mongolizmden etkilenen çocuklar, büyüdüklerinde mutlu, du­rumlarından hoşnut kimseler olurlar. Gelişmelerinde Önemli olan etken, el­den ge’diğince küçük yaştan başlana­rak çocuklukları boyunca uyarılmala­rıdır. Anne ve babaların bebeğin bütün duygularını uyarmaya, kol ve bacakla­rını hareket ettirmeye, işitme duyu­sunu uyarmak için çeşitli sesler duyur­maya, farklı dokularla temasa getir­meye, ilgisini çekecek şeyler göstere­rek görsel açıdan uyarmaya özen gös­termeleri gerekir. Ayrıca, çocuğu zi­hinsel açıdan uyarmak için. ona elden geldiğince erken kitaplar okumalı, onunla sık sık oynamalıdırlar.Bunlar yapılmazsa, mongol çocuklar hiçbir şeye fazla ılgı göstermezler ve durumları daha da kötüleşir. Oysa büyümeleri sırasında yeterli özen ve dik­katten yararlanırlarsa, yaşamlarını ken­dilerinin kazanmasına yetecek kadar gelişme şansları bile vardır.