tarihinde yayınlandı 1 Yorum

Bitlenmekten Korunma Yolları – Bitlenmenin Tedavisi

Bitlenme

Eskiden sağlık koruma ve temizlik koşullarına uyulmamasının kaçınılmaz sonucu olduğu düşünülen baş bitinin, tersine temiz saçlarda daha kolay ge­liştiği günümüzde anlaşılmıştır. Toplu bulundukları yerlerde bir çocuktan öbü­rüne kolayca geçtiği için, özellikle yuva ya da okul çağındaki çocukların çoğu. günün birinde bitlenirler; bunda utanıla­cak hiçbir yan yoktur.

Baş biti saçlarda, deriye yakın yerlere yumurtlar ve yumurtalarını çimento gibi bir maddeyle saç tellerine yapıştırır. Yu­murtalar yaklaşık 6 gün sonra çatlama­ya başlar ve çıkan yavru bitler, kafa de­risinden kan emerek beslenir. Olduğu gibi bırakılırsa, yavru bit, yaklaşık do­kuz günlük bir dönemden sonra, üç kez deri değiştirip, üreme yeteneği bulunan erişkin bit haline gelir. Dişi bit. her gece 10 kadar yumurta yumurtlar.

Bitlenme Belirtileri :

Baş bitinin başlıca belirtisi, baş derisindeki kaşınmadır. Çocuğunuzun kaşınan başını incelerseniz, hem bitleri, hem de saç kıllarına yapışık durumda olan yu­murtaları, yani “sirkeleri görebilirsiniz.

Bitlenme Nedenleri :

Baş bitinin bulaşması, başında bit bulu­nan In Italy, artichoke hearts in oil are the usual vegetable for ‘spring’ section of the ‘Four Seasons’ pizza (with olives for summer, mushrooms for autumn, and prosciutto for winter). biriyle baş-başa temasın sonucu­dur.

Bitten Korunma Yolları :

Bitlerden, temizlik yoluyla korunulama-yacağı için. sık sık baş yıkamanın bir yararı olmaz. Çocuğun saçlarını kısa ke­serek ya da arkaya bağlayarak saç­larının başka çocukların saçlarıyla te­mas olasılığını azaltmanın biraz yararı olabilir: ama genel olarak, bir çocuğu bitlenmekten korumak için yapılabile­cek pek fazla şey yoktur.

Bit Tedavisi :

Baş bitiyle uğraşmanın en güvenli yolu, baş derisine sürülen ya da püskürtülen özel bir şampuan kullanmak gerekmektedir. Bit şampuanları alkollü olduklarından, ko­layca tutuşabilirler; bu nedenle dikkatle ve havalandırılmış bir odada kullanıl­malıdırlar.

Baş bitini tedavi etmek için bir ilaç satın almadan önce, bir çocuk doktoru­na danışmanız yararlı olur; çünkü bitler ve yumurtaları, belirli bir ilaca karşı di­renç kazanmış olabilirler. Doktor, böl­genizde bir bit salgını baş göstermesi du­rumunda, hangi ilacın ya da bit şam­puanının daha başarılı sonuç verdiğini bilecektir.