tarihinde yayınlandı

Çocuklarda Bilinç Kaybı – Bilinç Yitimi Belirtileri

Bilinç KaybıBilinç kaybı, kısa süreli olmayan bayıl­madan, yaşamı tehdit eden bir komaya kadar, farklı şiddetlerde görülebilir. Bi­linç yitimi durumundaki bir çocuk, çev­resinin farkında değildir ve uyandırıl­maz. Bilinç yitimi, çeşitli nedenlerle be­yinde oluşan değişikliklerden kaynak­lanır.

Beynin etkinliği elektroansefalograf adı verilen bir makinede, elektrik itkileri biçiminde ölçülebilir EEG; halk arasın­da “beyin elektrosu çektirmek” denir. İtkiler, dalgaları andıran biçimde görü­lür; dalgalar, bilinçlilik ya da bilinçsizlik derecesine göre farklı görünümlüdür. Herhangi bir kişi bilinç yitimi durumun­da olduğu sırada, saniyede yaklaşık üç uzun dalga vardır; bilinç yerine gelir­ken, dalgalar sıklasın sonunda tam bi­linçli durumda, dalgalar, saniyede on dalga olacak biçimde hızla değişir.

Bilinç Kaybının Belirtileri :

Bilinç yitimi durumundaki bir çocuk, çok kısa sürede kendine gelebileceği hafif bir bayılma geçiriyor olabilir. Daha derin bir kasino bilinç yitimindeyse. çok kısa sürede ken­dine gelemez ve sonunda kendine geldi­ğinde de, bilinci bulanık, sersemlemiş durumda olabilir: Nerede olduğunu, ne olup bittiğini anımsamaz. Söz konusu bu şiddetli bilinç kaybı durumu, tıpta “koma“” diye adlandırılır. Derin komada bütün refleksler bastırılmış durumda ol­duğundan, sözgelimi, çocuk kazadan sonra yuttuğu kan ya da kusmuğu bo­ğazından temizlemek için otomatik ola­rak öksüremez.

Herkes bir çocuğun ağır bir kazadan sonra günlerce, haftalarca ya da daha uzun süre komada kalmış olduğu du­rumlar duymuştur. Ama bilinç yitimi durumlarının çoğunda, çocuk birkaç dakika içinde kendine gelir. Böyle de olsa, her bilinç yitimi ciddi bir olaydır ve doktora bildirilmesi gerekir.