tarihinde yayınlandı

Berat Gecesi ve Özellikleri

Berat Gecesi

Efendimiz şöyle buyuruyor:
“Şaban ayının yarısı (Berat Gecesi) olduğunda, gecesinde kalkın ibadet edin, gündüzünde de oruç tutun! Muhakkak ki yüce Allah, o günde dünya semasına iner ve imsak vaktine kadar söyle der: ‘Affedilmeyi dileyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu, şifa vereyim. Şunu isteyen yok mu vereyim … ‘” (İbn Mace)

Berat, kelime anlamı itibarıyla bir haktan yararlanma üzerine verilen sened veya belge demektir. Aynı zamanda kelimenin kökünde, bir hastalıktan kurtulma, uzaklaşma gibi bir anlam da yatar.

Berat Gecesi, Rabb’imiz, kendimiz ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bize hata ve günahlardan tövbe ederek uzaklaşma imkanı sağlar. Hadiste de buyurulduğu gibi o gece Cenab-ı Hak, sabaha kadar kim ne dilerse vereceğini adeta taahhüt ediyor.

BU GECENİN ÖZELLİKLERİ

Berat Gecesi‘nin beş ayrı özelliği olduğu nakledilir:

ı. Bütün hikmetli işlerin ayrımına başlanması.
2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
3. İlahi rahmetin bütün alemi kuşatması.
4. Allah’ın af ve bağışlamasının artması
5. Peygamberimiz’ e tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Her ne kadar bu geceye has kılınmış bir ibadet olmasa da, genel manada gücümüzün yettiği kadar namaz kılmalı, Kur’ an okumalı ve özellikle dua dua yalvararak Cenab-ı Hak’tan ne dileğimiz varsa söylemeliyiz, Zira bu aylar ve geceler her zaman elde edilemeyen, ulaşılınca da ganimet bilinmesi gereken zaman dilimleridir.