tarihinde yayınlandı

Su Çiçeği Nedir – Su Çiçeğinin Belirtileri Ve Tedavisi

Su çiçeğiSon derece kolay bulaşan suçiçeği, çocukluğun neredeyse doğal sayılabilecek kadar sık rastlanan hastalıklarından biridir. Uzun sürmez ve ciddi ihtilatlara yol açmasına çok ender rastlanır. Evde kolayca tedavi edilebilir. Suçiçeği, bebeklerde görülmeyen bir çocukluk hastalığıdır: çünkü bebekler, bu hastalığa karşı, annelerinden onlara geçen doğal bağışıklıkla doğarlar ve bu bağışıklığı ancak. 1-2 yaşına geldiklerinde yitirirler.

Suçiçeği virüsü, hastalığı geçirmekte olan çocukların döküntülerinde de bu­lunmakla birlikte, temelde damlacık enfeksiyonuyla bulaşır.Suçiçeği geçir­mekte olan çocuk, her soluk venşte saldığı küçük su damlacıkları içinde, çok sayıda virüsü dışan yayar. Bu virüsler, damlacığı başka bir çocuk solu­yunca, ona geçer ve hızla çoğalarak onu da hastalandırırlar.

Su Çiçeğinin Belirtileri : 

Virüs çocuğun bedenine girince, yayıl­ma aşamasında bulunduğu ondört gün­lük bir kuluçka döneminin ardından, çocukta hastalığın belirtileri ortaya çı­kar; 2-4 saat süren belli belirsiz bir baş ağrısı: kendini kötü hissetme bazı çocuklarda hatif ateş yükselmesi bazı çocuklarda da kısa sürede kaybolan le­keler halinde kırmızı bir döküntü.

İlk döküntü 24 saat içinde ortaya çı­kar. Genellikle gövdede ve yüzde baş­lar: kot ve bacakları çok daha hafif bi­çimde etkiler.

Lekeler, pembe birer kabarcık ola­rak başlar, beş altı saat içinde, içi virüs dotu minik bir sulu kabarcık oluştura­cak biçimde kabanrlar. Bu gözyaşı damlalarına benzeyen lekelerin rengi, yavaş yavaş süt rengine dönüşür. Daha sonra lekeler kabuklanıp, sonunda ku­rurlar. Bu dönem boyunca çocuk si­nirli olabilir; ateşi 38 derece dolaylarına çı­kar. Bazı çocuklarda yalnızca 30-50 kabarcık varken, bazılarında kabarcık­ların sayısı birkaç yüzü bulabilir.

Kabuklar oluşur oluşmaz, lekeler ka­şınmaya başlar ve kaşımı, kabuklar dü­şünceye kadar sürer. Bir veya iki hafta için­de kabukların tümü düşer ve çocuğun derisi yeniden normal görünüşünü alır.

Su çiçeğinin Tedavisi :

Kendilerini İyi hissetmeyen, ateşi yük­sek çocuklar, sürekli yatmak isteyebi­lirler. Kendisinin istemesi dışında, tıbbı açıdan çocuğu kesin yatak dinlenme­sine zorlamak için hiçbir neden yoktur. Çocukların çoğunda, hiç tedavi gerek­mez.

Boğaz ağrısının ya da baş ağrısının vereceği sıkıntılar, parasetamoila gide­rilebilir. Virüs için tıbbi herhangi bir tedavi bulunmadığından, hastalık doğal gelişmesini izlemeye bırakılır. Şiddetli kaşıntı durumunda, kalaminli bir los­yon ya da antihistaminli bir ilaç iyi ge­lebilir. Kabarcıklardan biri iltihapla­nırsa, iyileşmesi uzun süreceğinden ve mikrop kapma tehlikesinin yanı sıra iz de bırakabileceğinden, çocuğun kabuk­ları kaşımasını önlemek gerekir.