tarihinde yayınlandı

Menenjit Nedir – Menenjitin Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

menenjitMenenjit rahatsızlığına maalesef ki günümüzde bir çok çocuk ve yetişkin yakalanmaktadır.Özellikle çocuklar üzerinde daha yaygın olan menenjit hastalığı tedavi edilmemesi durumunda gerçekten büyük sağlık sorunlarına neden olmaktadır.Menenjit kısaca beyni ve omuriliği örten zarların (menikslerin) iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.Menenjit hastalığının bazı türleri bulaşıcı olmakla birlikte bulaştığı kişiye daha büyük zararlar verebilemektedir.

Menenjitin Belirtileri :

Menenjitin belirtileri, virüs ya da bak­teri bulaşmasının ardından çoğunlukla birkaç saatlik bir sure içinde ortaya çıkar. Çocuklardaki başlıca belirtiler. Işığa bakınca gözlerde ağrıyla birlikte normalin dışında şiddetli başagrısı ve ense sertliğidir. Ayrıca, çccuk kendini çok kötü hisseder, ateşi çok yüksektir, midesi bulanabilir ve kusabilir. Derisin­de hafif döküntüler (bedenin her ye­rinde hafif bereler biçiminde ortaya çı­karlar) görülebilir. Ayrıca çocuk, son derece uyuşuk durumda olabilir ve bü­yük bir olasılıkla bir sara nöbeti geçi­rir. Bebeklerdeki başlıca belirtiler yük­sek ateş, kusma, kötü emme. genel huysuzluk, çırpınmalar ve başın üst ya­nındaki bıngıldakta nabız atışıdır.

Menenjitin Tedavisi :

Bakteri kökenli menenjit, genellikle iki hafta kadar uygulanan antibiyotik te­davisiyle iyileştirilir.

Başlıca tehlike, teşhisin çok gecikmesidir, çünkü uzun sure tedavi edil­mezse, menenjit beyinde sürekli yıkı­ma yol açar, hattâ ölümle sonuçlana­bilir. Hastalığın bir an önce tedavi altına alınmasının, çocuğunuzun menenjit geçirdiği yolunda en ufak bir kuşku duymanız durumunda hemen doktoru­nu çağırmanızın, son derece önem ta­şımasının nedeni budur.

Virüs kökenli menenjit, genellikle ha­fif bir hastalıktır ve virüs kökenli öbür enfeksiyonların tümü gibi, özgün bir tedavisi yoktur. Bununla birlikte, ağrı dindirici ilaçlar verilebilir ve belirtileri hafifletmek ya da ihtilatları önlemek için. başka tedaviler uygulanabilir. Ço­ğunlukla tedavi sırasında, çocuğun has­tanede kalması gerekir.

Menenjit belirtilerinden bir kaçı özellikle çocuklar üzerinde görüldüğünde muhakkak bir doktora tarafından kontrol edilmelidir.