tarihinde yayınlandı

Kosova Meydan Savaşları – Kosova Meydan Savaşları Sonuçları

kosova savaşıKosova meydan savaşları Osmanlı Devleti’ne Balkan egemenliğini kazandıran savaşlardır.

I. Kosova Savaşı (20 Haziran 1389) :

I. Murat ‘ın Anadolu’da bulunmasından yararlanan Sırp-Boşnak ordusu Plojnik’te Türk ordusunu bozguna uğratmıştı. Bundan cesaretlenen Avrupalılar bir Haçlı seferi düzenlemeye karar verdiler. Böylece başta büyük devletler olmak üzere Macaristan ile Lehistan; Karamanlılar, Bosna krallığı, Sırbistan ve Kuzey Bulgaristan krallıkları, Eflak-Boğdan prenslikleri, Hırvatistan ve Hersek dukalıkları Haçlı seferinin askeri gücünü meydana getirdiler.

Veziriazam Çandarlızade Ali Paşa askeri güçlerin birini yok etmek üzere Bulgarlar üzerine yürüdü. Bulgar birliklerini yok etti ve Tuna’ya kadar Bulgar topraklarını Osmanlı Devleti’ne kattı.

Sultan Murat, oğulları Bayezit ve Yakup’u alarak, Rumeli’ye geçti. Sırbistan ile Arnavutluk arasındaki bölgede, Kosova‘da, iki ordu karşılaştı. Haçlıların saldırıya geçmesi ile Türk birlikleri geri çekildi. Şehzade Bayezit, karşı saldırıyla düşmanı Türk saflarından geri attı. 8 saat sonra Kosova, zaferi elde etmiş olan Osmanlıların egemenliğinde bulunuyordu. I. Murat zaferin sonunda, savaş alanını gezerken hileyle yanına sokulan Miloş adındaki bir Sırplı tarafından hançerlenerek şehit edildi.

II. Kosova Meydan Savaşı (17-19 Ekim 1448) : 

Varna’da yenilgisinin izlerini yok etmek isteyen Haçlılar, Osmanlılara karşı 6. Haçlı seferini düzenlediler. Savaşta II. Murat, oğlu şehzade Mehmet (Fatih)’le beraberdi. Savaş 3 gün, 3 gece sürdü. Düşman ordusu şiddetle karşı koydu. Ancak Türk topçu ateşi karşısında fazla tutunamadı ve üçüncü gece sona ermeden, düşman ordusunun tamamı yok edildi. Haçlılara kumandanlık eden Hunyadi Yanoş, güçlükle canını kurtarabildi. İkinci Kosova Savaşı Haçlıların Tuna’nın güneyinde Türklere karşı olan son sa-vaşlarıdır.Bundan sonra Türkler, düşmanın Tuna’yı geçmesine izin vermediler.