tarihinde yayınlandı

İnebahtı Deniz Savaşı – İnebahtı Savaşının Sonuçları

İnebahtı Savaşı7 Ekim 1571’de Osmanlı ve Haçlı donanmaları arasında geçen büyük deniz savaşıdır. Bu savaş, bugünkü Yunanistan’da, Korent Körfezi’nde inebahtı (Lepanto) dolaylarında olmuştur.

Türklerin Kıbrıs’ı alması Avrupa’da büyük tepki yaratmıştı. Papa V. Pius’un 6 yıllık çalışmaları sonucu 25 Mayıs 1571’de Papa, ispanya Kralı ve Venedik Doçu, Osmanlılara saldırmak üzere anlaştılar (Mukaddes İttifak). Bu anlaşmadan haber alınmakla birlikte, Vezirazam Sokollu Mehmet! Paşa gereken önlemleri alamadı. O sıralarda Preveze’de bulunan Donanma Büyükamiralliği’nden hükümete devamlı haberler ve kuvvetlendirilme istekleri geliyordu. Bunun yanında donanmanın başına getirilen Müezzinzade bir kara generaliydi, denizcilikle hiçbir ilgisi yoktu. Haçlı donanmasının geleceği haberi İstanbul’a bildirilince, Sokullu, bu donanmayı karşılama görevini gene bir kara askeri ve hayatı boyunca hiç denize açılmamış olan İkinci Vezir1 Pertev Paşa’ya verdi.

Osmanlı donanmasında 1 vezir; 4 oramiral, 15 tümamiral bulunuyordu. Hıristiyan donanmasına Hollanda Genel Valisi Don Juan d’Autriche kumanda ediyordu. Venedik donanmasının başında Vaniero, Ceneviz donanmasının başında Giovanni Andrea Doria vardı. Kısacası Avrupa’nın en tanınmış prensleri, asilzadeleri, amiral ve generalleri Hıristiyan donanmasında bulunuyordu.

Pertev Paşa ile Ali Paşa düşmana hücum emri almışlardı. Ancak Osmanlı amiralleri, gemi sayısı, donatımı, asker sayısını eksik buluyorlardı. Amiraller arasında bir bağlılık yoktu. Herkes ayrı bir saldırı planı yapıyordu. Sonunda iş çığrından çıktı. Her amiral kendi anlayışına göre savaşa girişti. Bu sebeple savaş, tek elden idaredeki taktik üstünlüğünden yoksun kaldı. 7 Ekim’de iki donanma arasında Dünya tarihinin en büyük deniz savaşlarından biri başladı. Osmanlı donanması bozuldu. 142 Osmanlı savaş gemisi batarak karaya vurarak, ya da düşman eline geçerek yok oldu. 20.000 Türk şehit oldu. Buna karşılık düşmanın da kaybı büyüktü. 8.000 ölü verdi. Bunun yanında zaferi de büyüktü.

Bu savaşta, yalnız Uluç Ali Paşa kumandasındaki sağ kanat başarı gösterdi. 42 savaş gemisinden meydana gelen bu kanat kayıp vermediği gibi, birçok savaş gemisini de ele geçirerek savaş alanından ayrıldı.
Bu felaket, tarihte “Sıngın Donanma Harbi”  ünlüdür. Padişah o kış içindeı kaybedilen gemilere eşit sayıda gemi yapılmasını emretti. Gerçekten, bahara 158 parça savaş gemisi, bütün donatımı tamamlanarak denize indirildi ve donanma, ispanya üzerine gidip, inebahtı‘nın öcünü almak için denize açıldı. İnebahtı Savaşı sonunda Osmanlı Devleti toprak kaybetmedi. Hedefleri Kıbrıs olmasına rağmen Haçlılar, oraya bir çıkarma yapamadılar.

Bu savaşın sonunda Sokullu’nun Venedik elçisine:  “Biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz İnebahtı‘nda donanmamızı bozmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Tıraş edilen sakal yeniden çıkar ama, bir kolun yerine gelmesi imkansızdır” şeklindeki sözleri ünlüdür.