tarihinde yayınlandı

Gerçek ‘Harem’ bu sergide

Gerçek Harem…

HaremBilkent Kültür Girişimi (BKG) ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, hem Türkiye’de hem de dünyada “Harem” konusunda oluşan eksik ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi amacıyla harekete geçti.

Haremin hiç bilinmeyen yönlerinin gerçeğe uygun olarak anlatılacağı ‘Harem-i Hümayun Sergisi‘  Topkapı Sarayı Müzesi Has Ahırlar Sergi Salonu’nda 13 Haziran’ da açılacak. 4 ana bölümden oluşacak serginin ilk bölümünde Harem‘in inşa dönemleri; minyatürler, gravürler ve planlar eşliğinde anlatılacak. Serginin ikinci bölümünde mimarideki hiyerarşik düzene uygun olarak Harem’in koruyucuları ve hizmetlileri olan Harem ağaları ve cariyeler teşkilatı tanıtılacak.
Üçüncü bölümde has odalıktan hasekiliğe ve nihayetinde valide sultanlığa yükselen padişah kadınları, kız ve erkek çocukları ile kız kardeşlerinden oluşan hanedan üyelerinin Harem‘deki yaşamları, eğitimleri, hiyerarşideki yerleri vurgulanacak.

Sergi, Haremde günlük yaşamın, eğlencelerin ve geleneklerin yine başyapıtlarla ve görsellerle anlatılacağı dördüncü bölümle sona erecek.

Zaman Gazetesi | iSTANBUL AA

HaremHaremHaremHaremHaremHaremHaremHaremHarem