tarihinde yayınlandı

Fransız İhtilali’nin Sonuçları-Fransız Devrimi’nin Osmanlı Üzerinde Etkisi

Fıransız İhtilaliFransız Devrimi’nin Sonuçları :

 • İlkel şekli ile Yunan şehir devletlerinde görülen, gelişmiş şekli ile de İngiltere ve ABD’de görülen demoktasi,Kıta Avrupası’nda da gelişmeye başlamıştır ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir.
 • Yıkılmaz olduğu düşünülen, hatta egemenlik haklarını Tanrı’dan aldığı iddia edilen mutlak monarşi yönetiminin yıkılabileceği düşüncesi ortaya çıkmaya başlamıştır.
 • Egemenliğin kayıtsız ve şartsız halka ait olduğu düşüncesi benimsenmiştir.
 • Milliyetçilik düşüncesi siyasi bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin parçalanmasında önemli rol oynamıştır.
 • Girişim yeteneğine, zekaya ve şahsi güçlere ortam hazırlamıştır.
 • Özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleri düşüncesi git gide yaygınlaşmaya başlamıştır.
 • Fransız İhtilâli, sonuçları bakımından evrensel olduğu için Yeniçağ’ın sonunu hazırlamıştır ve Yakınçağ’ın başlamasında etkili olmuştur.
 • Dağınık halde bulunan Fransız milletleri siyasi birlikler kurmak için girişimlerde bulunmuştur ve bu konuda başarı sağlanmıştır.
 • Fransız İhtilali‘nin en önemli gelişmesi olan İnsan Hakları Bildirgesi, Fransızlar tarafından Dünya çapında kabul gören bir bildirgeye dönüştürülmüştür.
 • Fransız ihtilali, Dünya’da yeni bir devlet rejiminin yani Demokrasi’nin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
 • Mutlak krallıklarında yıkılabileceği artık net bir şekilde benimsenmiştir.
 • Milliyet, adalet, özgürlük, eşitlik , kardeşlik gibi düşüncelerin tüm Dünya’ya yayılmasında yararlı olmuştur.
 • Milliyetçilik akımı tüm Dünya’da etkili olmuştur fakat çok uluslu yapılarda parçalanmalar meydana gelmiştir.
 • İnsan hakları kavramı ilk kez geliştirilmiştir.
 • Fransız İhtilali’nin getirdiği ve tüm Dünya’yı etkilediği evrensel değişikliklerden dolayı yakınçağ başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
 • Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden dolayı İhtilal Savaşları (1792-1815) başlamıştır.Fransa, Avusturya ve Prusya arasında başlayan savaş daha sonra İngiltere ve Rusya’nın katılmasıyla son bulmuştur.İhtilal Savaşları Napolyon’un yenilgisiyle son bulmuştur.Viyana Kongresi ile Avrupa’nın siyasi durumu yeniden düzenlenmiştir (1815).

İhtilal Sırasında Ve Napolyon Yönetiminde Osmanlı İlişkileri :

Fransız ihtilali zamanında Osmanlı imparatorluğu tahtında III. Selim bulunmaktaydı.Fransa, Osmanlı İmparatorluğunun elinde bulundurduğu geniş kapsamlı kapitülasyon haklarından dolayı Osmanlı’nın dostluğuna önem vermekteydi.Ancak Napoleon‘un Mısır seferi Osmanlı ve Fransa arasındaki ilişkileri bozmuştur.Osmanlı devleti, İngiltere ve Rusya ile ittifak yaparak Fransa’nın eline geçmiş olan topraklarını geri almıştır ve  25 Haziran 1802’de Paris’te Osmanlı Devleti ile barış imzalayan Fransa, Mısır’dan ve Yedi Ada‘dan çekilmiştir.