tarihinde yayınlandı

Çocuklarda Hiperaktiflik ve Tedavisi – Çocuklarda Aşırı Hareketlilik

HiperaktifAşırı hareketlilik terimi çok sık kulla­nılmakla birlikte, kesin olarak tanımlanmamıştır. Bir hastalıktan çok, bazı çocukların davranışlarını tanımlamak için kullanılır ve pek çok anne ve baba za­man zaman çocuklarını “Hiperaktif” diye nitelendirirler.

Aşırı hareketlilik genellikle, çocuklarda henüz bebek oldukları dönemlerde başlar; ama belirtileri, yürümeye baş­ladıkları sırada, küçük bir çocuğun dik­kat genişliği kişinin bir nesne ya da konu üstünde dikkatini toplayabildiği süre gibi çok kısa bir zaman süresi içinde bile hiçbir şeyde yoğunlaşamayıp, bütünüyle amaçsız biçimde sağa sola koşuşturup durdukları zaman, açıkça ortaya çıkar.

Öbür çocuklar kendi etkinlikleriyle kendilerini mutluluk içinde meşgul ederlerken, “Hiperaktif” diye nite­lendirilen çocuklar, büyüdükçe tam bir dikkat yoksunluğu sergilerler. Dikkat­lerini bir şey üstünde yoğunlaştırma güçsüzlükleri, öbür çocuklarla geçin­melerini zorlaştırır. Hiçbir oyunun amacını kavrayamayıp, kendilerini uzun süre oyuna vermedikleri için, öbür ço­cuklar onlarla oynamayı sevmezler.Aşırı hareketli çocukların da bunu sal­dırganlıkla yanıtlaması, işleri daha da kötüleştirir.

Hiperaktifliğin Nedenleri : 

Aşırı hareketliliğe beyindeki herhangi bir bozukluk ya da sara yol açabilir. Ayrıca bu durum, çocuğun anne ve babasıyla bile ilişki kurmasını önleyen zihin­sel bir durum olan otizm (içe kapan­ma) ya da şizofreni gibi gibi ruhsal bir soruna bağlı olabilir. Bu arada, aşın hareketlilik davranışı, belirli hiçbir ne­dene, herhangi bir duruma bağlı olma­dan, kendi başına da bulunabilir.

Bazı doktorlar, aşırı hareketliliğe be­yindeki bir bozukluğun ya da genetik yapıdaki bir şeyin yol açtığı olasılığına ağırlık verirken, bazıları da, çocuğun anne ve babasıyla ve ailenin öbür üyele­riyle ilişkilerindeki sorunlardan kaynaklandığını düşünmektedirler.Bu arada bir uzmanlar grubu da, aşırı hareketliliğin bazı besin maddeleri­ne, özellikle de “besin katkı maddeleri” diye adlandırılan yapay tatlandırıcı, renklendirici ya da koruyucu madde­lere bir tepki olduğunu ileri sürmekte.Hatta işi, bu durumdan çocuğun genel beslenme rejiminin sorumlu olduğunu söylemeye kadar vardırmaktadırlar. Ama bu kuramlar, henüz kanıtlanama­mıştı.

Hiperaktifliğin Tedavisi :

Anne-babasının ve ailenin öbür çocuk­larının, aşırı hareketli çocuğun kendi isteğiyle “zor bir çocuk” olmadığını an­lamaları önemlidir. Aşırı hareketli ço­cuk, sorunun anne-babası tarafından doğru biçimde ele alınmasına, bunun yanı sıra hoşgörüye ve sabra muh­taçtır. Çocuk kendini ne kadar güven­de hissederse, durumunun o kadar üs­tesinden gelebilir.Anne-babanın, çocuğun bu sorununu, okula başlarken öğretmenine anlat­maları gerekir.Çocuğa, öğrenme güç­lüğü nedeniyle, destekleyici öğretim uygulanmasına bile karar verilebilir.

Çocuğun çevrede dolaşması, açık havada içini boşaltması önemlidir. Bu­nun yani sıra. ona göstereceğiniz ek il­giden de çok yarar görecektir. Sakin desteğinizle, dikkatini toplama yete­neğini geliştirme gücünü, okuma, re­sim yapma, oyuncakları yerine kaldır­makaldır­ma, mutfakta, başka bir yerde bir şey­lere yardım etme durumunda da “bir şeyi tamamlama olgusundan doyum alma” gücünü kazanacaktır.