tarihinde yayınlandı

Albert Einstein (Aynştayn)

Albert Einstein (14 Mart 1879-18 Nisan 1955)

Aynştayn Albert Einstein
Aynştayn Albert Einstein

Almanya doğumlu ve kuantum fiziği dışında modern fiziğin iki sütunundan biri olan genel izafiyet teorisini geliştiren teorisyen fizikçidir. Bu E = mc2 denklemi ile formüle ettiği kütle-enerji eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Einstein 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü. İkincisi de kuantum teorisini kurmada esas teşkil etti.

Google amcada genellikle Aynştayn yada Albırt Aynştayn olarak aranan Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulanmıştır.

1916 yılında izafiyet alanında denklemin genişletebileceğini açıkladığı bir makale yazdı. E = mc2 denklemi ile formüle ettiği kütle-enerji eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Fotoelektrik etki vefiziğe getirdiği matematiksel açıklamalar, modern fiziğe diğer katkıları arasındadır.

Aynştayn Albert Einstein
Aynştayn Albert Einstein

Daha sonra parçacık teorisi ve moleküllerin hareket ettiği fikrine öncülük edecek istatistiksel mekanikler ve kuantum teorileriyle uğraştı. Eisntein aynı zamanda ışığın foton teorisini de aydınlatacak olan ışığın ısı özelliklerini de keşfetti. 1917 yılında Einstein izafiyet teorisini evrenin geniş skala yapısına uyarlamaya başladı.

Adolf Hitler iktidara geldikten sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti ve bir daha da Berlin Bilimler Akademisi’nde profesör olduğu Almanya’ya dönmedi. 1940 yılında ABD’ye yerleşti ve Amerikan vatandaşı oldu.

Ömrünün büyük bir kısmını bütün kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmaya çalışarak geçirmiş ama bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Einstein kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle belirsizlik ilkesine oldukça şüpheci yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar ileride geniş kabul görmüştür.

Einstein, 2. Dünya Savaşı arefesinde ABD başkanı Roosevelt’e bir mektup göndermiş, ABD’nin nükleer çalışmalara başlamasını tavsiye etmiştir. Bu aynı zamanda Manhattan Projesinde neler olacağına zemin hazırladı.

Albırt Aynştayn ısrarla Müttefik güçlerin kurulmasından yanaydı ve aynı zamanda İngiliz felsefeci Bertrand Russellile birlikte nükleer silahlara karşı bir manifesto da yayınlamıştır.

Aynştayn 1955 yılındaki ölümüne kadar New Jersey, Princton’daki Gelişmiş Çalışmalar Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdürdü.

Einstein, hayatı boyunca 300’den fazla bilimsel makale yayınlamıştır, ayrıca 150’den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü, –dahi– ile eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır.