tarihinde yayınlandı

Kıyı Tipi Çeşitleri – Dünyadaki Kıyı Tipleri

Kıyı ÇeşitleriKaranın ve denizin birleştiği bölgelere kıyı adı verilmektedir. Aslında kıyı, bir çizgi olmamakla birlikte, fakat genişliği yer yer değişen bir şerittir. Daha geniş bir tanım yapacak olursak kıyı; Kara, Deniz ve Hava’nın birbirine bir yerde temas ettiği yerdir. Kıyıların genişliği genellikle 1 kaç metreden 15 km’ye kadar değişmektedir.

Dünyanın bir çok yerinde bulunan dar bir şerit şeklinde uzanan kıyının 10-15 km,kadar genişlediği yerler, gelgit olaylarının denizde önemli seviye değişmeleri yaptığı bölgelerdir. Batı Avrupa’da Fransa ve İngiltere kıyılarında, Kanada’nın bir kısım doğu ve batı kıyıları ile, Güney Amerika’nın Arjantin kıyılarında 4 metreyi geçen seviye değişmeleri sonucunda kıyı bölgesi periyodik olarak deniz altında kalmakta ve tekrar kara haline geçmektedir. Bu nedenle, karanın önünde bulunan geniş bir alan gerçekte kıyı bölgesi sayılır. Kıyı, sürekli olarak değişikliğe uğrayan bir yerdir. Dalgaların aşındırmasıyla dik kıyılar geriler, akıntılarla birikme aşınma yerleri belirir, akarsuların taşıdığı parçacıklarla deltalar büyür, yer kabuğunun yaylanmasıyla kıyı bölgesinde eğilmeler olur ve bu yüzden deniz ya çekilir ya da ilerler.

Kıyılar genel olarak kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Alçak kıyılar ve yüksek kıyılar  olmak üzere iki bölüme ayrılan kıyı çeşitleri bir çok yönden birbirlerine benzemektedir. Alçak kıyılar sahil ovafarının kenar kısımlarıdır. Yüksek kıyılar ise dağlık veya tepelik bölgelerin kenarlarıdır.

Alçak ve yüksek kıyılar da yapılarına, şekillerine göre 11 bölüme ayrılır.

1)OVA KIYILARI, LİDO’LU KIYILAR VE BATAKLIKLI KIYILAR
2) HALİÇLİ VE LİMANLI KIYILAR
3) GLAYSE (BUZUL) OVALARI KIYILARI
4) FJORD’LU KIYILAR
5) RİA’LI KIYILAR
6) BOYUNA YAPILI KIYILAR
7) ENİNE YAPILI KIYILAR
8) DİSKORDANT YAPILI KIYILAR
9) VOLKAN KIYILARI
10) ESKİ KIYI ŞEKİLLERİ
11) MERCAN KIYILARI