Baş Ağrısı Tedavisi

Baş Ağrısının Tedavi Yöntemleri

Baş ağrısının tedavisi, başka bir has­talığın bir parçası olup olmamasına gö­re değişir. Baş ağrısına, yukarda sözü edilen ciddi hastalıklardan herhangi bi­rinin belirtileri eşlik ediyorsa ya da ço­c...