SULTAN 3.SELİM

Sultan 3. Selim’in şiirlerinden …

Sultan 3. Selim’in şiirlerinden … Saltanatın gelip geçici olduğunu anlatma sadedinde: Bağ-ı alem içre zahirde safadır saltanat Dikkat etsen manevi kavgaya cardır saltanat Bu zamanın devle...